You are here

Blog

Ảnh của Gió Bấc

Phim Đất Rừng Phương Nam - quà quý kính dâng “Tập Đế”?

Cải biến tiểu thuyết lịch sử Việt, con người Việt thành câu chuyện, nhân vật Tàu không có thực. Hư cấu, gán ghép bọn du thủ du thực hết thời thành anh hùng Tàu yêu nước Việt. Bác Ba Phi Việt rặt ri, hào sảng, trào lộng của đất phương nam cũng bị ép mặc áo Tàu. Đảng luôn nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu của văn học, nghệ thuật, vậy tính Đảng trong chuyện đầu tư 50 tỷ đồng để Tàu hóa lịch sử Việt này là gì?

Ảnh của nguyenvubinh

Mê sảng

     Trong cuộc gặp tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội sáng ngày 14/10, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu như sau: "Đảng ta là đảng cầm quyền, nhưng Đảng không làm thay Quốc hội. Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng như thế không phải độc đoán chuyên quyền mà theo luật pháp cho phép. Thế gọi là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ…

Sách giáo khoa với văn chương, chuyện khó nói!

Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội lùm xùm chuyện bài thơ Bắt Nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách Ngữ văn lớp 6. Toàn bộ nội dung bài thơ tôi sẽ trích ở phần phụ lục bài viết này, chỉ xin bàn về nội dung cũng như tinh thần văn học của bài thơ nói riêng và cái nhìn về văn chương khoa giáo nói chung. Và có thể, cũng để giải thích tại sao học trò lại chán ngán môn Ngữ Văn và cũng để xem thử văn chương đang đứng ở vị trí nào trên diễn đàn văn chương thế giới.

Ảnh của nguyenngocgia

Tại sao nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam "không có gì mới"?

Đài RFA có bài "Quy hoạch cán bộ chiến lược khóa XIV: Bổn cũ soạn lại", phát hành ngày 9 tháng Mười năm 2023.
Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vũ Bằng