You are here

Blog của nguyenvandai

Ảnh của nguyenvandai

Đầu tư công ở Việt Nam: Tại sao các địa phương, bộ, ngành giải ngân chậm, thậm chí từ chối?

Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đầu tư công đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của quốc gia. Đầu tư công được đầu tư tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giúp cải thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng phúc lợi xã hội.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 chỉ đạt 46,44% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ so với năm 2021(55,80%).

Ảnh của nguyenvandai

Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học gì từ Thủ tướng Hun Sen khi tới thăm Campuchia?

Theo tin báo chí Nhà nước VN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Campuchia ngày 8-9/11 và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan ngày 10-13/11 tại Phnom Penh.


Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết “Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội để hai nước tăng hợp tác toàn diện, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ là tiêu điểm.”

Ảnh của nguyenvandai

Ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm gì cho ích nước-lợi dân?

 

Trong lịch sử hơn 90 năm tồn tại của đảng CSVN và gần 80 năm đảng này nắm được quyền cai trị đất nước tính tới thời điểm hiện tại, sau các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm được quyền lực tuyệt đối trong đảng CSVN.


Tại Đại hội đảng CSVN lần thứ 12 vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của đảng CSVN về độ tuổi: tự đưa ông ta vào trường hợp đặc biệt để tái cử nhiệm kỳ 2.

Ảnh của nguyenvandai

Tại sao giới doanh nhân Việt Nam vừa là tội phạm vừa là nạn nhân?

Điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013 qui định quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về đảng CSVN. Qui định này cho phép đảng CSVN độc quyền kiểm soát mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội,… Đây được gọi là một chế độ độc tài CSVN hay có thể gọi là chế độ phong kiến tập thể.

Ảnh của nguyenvandai

Hiến pháp và và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam

Trong những ngày vừa qua, chủ kênh Youtube “Vì Việt Nam Thịnh Vượng” là anh Phan Sơn Tùng đã tuyên bố đang trong quá trình chuẩn bị để thành lập Đảng Vì Việt Nam Thịnh Vượng.

Ảnh của nguyenvandai

Tham nhũng liên ngành của quan chức độc tài CSVN ngày càng trầm trọng?

Tham nhũng liên ngành có trong chế độ chính trị dân chủ đa đảng không?

Trong các nước có thể chế chính trị tự do, dân chủ đa đảng cùng với hệ thống tam quyền phân lập và báo chí tự do thì các quan chức trong một cơ quan khó mà liên kết tham nhũng, chứ chưa nói gì tới việc các quan chức ở các bộ, ngành liên kết với nhau để tham nhũng.


Bởi vì trong chế độ chính trị dân chủ đa đảng có rất nhiều cơ chế để kiểm soát tham nhũng.

Ảnh của nguyenvandai

Khôi phục hệ thống “loa phường”, chính sách vì dân hay chính sách phản dân?

Ở các nước tự do, dân chủ thì các đảng chính trị và chính quyền làm chính như thế nào?

Trong các nước tự do, dân chủ đa đảng và văn minh thì nhiệm vụ của các đảng phái chính trị là phải nghiên cứu rất kỹ các chiến lược phát triển đất nước một cách toàn diện để đáp ứng đòi hỏi, mong muốn của người dân và đất nước.

Ảnh của nguyenvandai

Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm trước sai phạm của Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long?

Trong các hội nghị trung ương của khóa XII chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của đảng CSVN, với tư cách Tổng bí thư, trưởng tiểu ban nhân sự, Nguyễn Phú Trọng đã nhiều khẳng định tính chất quan trọng của công tác nhân sự và quyết không để lọt cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức, tư tưởng vào trung ương.

Ảnh của nguyenvandai

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh: Thất bại của Nguyễn Phú Trọng?

Tại Hội nghị trung ương 5 khóa 13 của đảng CSVN đã kết thúc, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã được Hội nghị nhất trí thông qua.


Tức là, hiện nay ngoài Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực ở trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, thì sẽ có thêm 63 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, thành phố.

Ảnh của nguyenvandai

Nhìn lại 30 tháng 4 năm 1975: Thất bại và bất hạnh của dân tộc Việt Nam

Muốn biết được dân tộc Việt Nam đã thất bại và bất hạnh như thế nào, chúng ta hãy cùng quan sát, đánh giá và phân tích về các quốc gia trên thế giới cũng đã và đang bị chia cắt như đất nước Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nước đầu tiên mà chúng ta nói đến là nước Đức.


Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, nước Đức bị chia làm hai, phía Tây là CHLB Đức theo thể chế chính trị dân chủ đa đảng, kinh tế trường.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvandai