You are here

Blog

Ảnh của Gió Bấc

Bắt nóng Ủy Viên Trung ương: Trần chậm hay Tô nhanh?

Tính đến nay mới hơn nửa nhiệm kỳ, kể cả Võ Văn Thưởng thì đã có 18 ủy viên trung ương đảng trong đó có đến 4 ủy viên bộ chính trị khóa 13 bị ngã ngựa bằng nhiều hình thức: đột tử; cho thôi giữ chức, về hưu theo nguyện vọng; bị kỷ luật cách chức, khai trừ; bị đình chỉ, khai trừ, bắt giam. Theo độ nóng sát phạt của lò ông Tổng, Ủy viên trung ương bị bắt giam không còn là chuyện lạ. Thậm chí ở khóa 12, Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính Trị cũng bị bắt giam, nhiều lần ra tòa lãnh án.

"Lừa đảo" và "bị lừa đảo" ở đâu ra mà ngày càng nhiều vậy (?)

Trước 1975 - ngay tại đô thành Sài Gòn - hầu như không bao giờ thấy chữ "lừa đảo" và "bị lừa đảo" trong cuộc sống thường nhựt, dù lúc bấy giờ thời cuộc khá nhiễu nhương, bởi xã hội vẫn còn chiến tranh với sự khủng bố từ Việt Cộng, như: chọi lựu đạn, đặt mìn, ám sát, thủ tiêu... Môi trường kinh doanh - sản xuất an hòa, lồng trong môi trường sống an bình của người dân. Dĩ nhiên là như vậy! 
 

Phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế

Ông tôi kể rằng thời Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù sau ba chương trình cải cách kinh tế - chính trị và văn hóa của Thủ tướng - Tổng thống Ngô Đình Diệm gồm Dinh Điền , Trù Mật và Ấp Chiến Lược đều thất bại, ông mang ít nhiều tai tiếng và nhất là bị thế lực thầy chùa Việt Cộng công kích, dẫn đến đảo chính 1963, cuộc đảo chính khiến cho hầu hết nhân dân đều thấy buồn và đau lòng. Thời Việt Nam Cộng Hòa, mỗi lần có chính biến là một lần dân thấy buồn và lo. Còn bây giờ, thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa, hình như vấn đề chính biến lại thành trò mua vui của người dân. Vì sao?

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lê Xuân Thiết