You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mồ Mả & Xương Cốt

Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình.

Trịnh Công Sơn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Tổng

Tôi nói thật, Tổng Bí Thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng.

Võ Văn Thưởng

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thuế Gián Thâu & Thằng Sứ Quán

Năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/180 với mức điểm 33/100 về chỉ số tham nhũng.

Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Tài Vũ Huy Hoàng