You are here

Blog của nguyenvubinh

Ảnh của nguyenvubinh

Các đảng phái chính trị Việt Nam trước biến cố 19/8/1945 (phần 1)

     Từ đầu thế kỷ XX, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đến trước biến cố tháng Tám năm 1945, trong phong trào yêu nước Việt Nam (ở cả trong nước và hải ngoại) đã xuất hiện một số chính đảng với những tư tưởng và phương thức tổ chức khác nhau. Xét theo tiêu chí chính đảng, các chính đảng ở Việt Nam chỉ xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Tuy nhiên, trước đó đã có những tổ chức chính trị mang màu sắc của một đảng chính trị hiện đại.

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 18)

     Câu hỏi: Xin hỏi Phong trào Dân chủ đã có sự chuẩn bị nào về việc xây dựng thể chế dân chủ cho giai đoạn hậu cộng sản ở Việt Nam?

     Trả lời: Có rất nhiều đảng phái, hội nhóm thậm chí cá nhân đã nghĩ và chuẩn bị cho việc này. Có tổ chức đã chuẩn bị cả hiến pháp mới, và những vấn đề cần thiết cho việc xây dựng chế độ xã hội mới trong tương lai.

     Câu hỏi: Có tổ chức, hội nhóm nào đưa ra được thiết kế dân chủ cho đất nước đáng chú ý, đáng để xem xét hay không?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 17)

     Câu hỏi: Xã hội dân sự là gì? Ý nghĩa của xã hội dân sự ở Việt Nam?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 16)

     Câu hỏi: Dân Oan là gì? Tại sao lại có Dân Oan?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 15)

     Câu hỏi: Tham nhũng là gì? ở Việt Nam có tham nhũng không?

     Trả lời: Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ở Việt Nam  có tham nhũng, đảng cộng sản và nhà nước trong các văn bản đã nói đến quốc nạn tham nhũng, tức là mức độ tham nhũng rất nghiêm trọng.

     Câu hỏi: Mức độ tham nhũng ở Việt Nam trầm trọng thể hiện ở những vấn đề gì?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 14)

     Câu hỏi: Xin cho biết nhận định về vấn đề tổ chức, về ý nghĩa và tầm quan trọng?

     Trả lời: Ý nghĩa thông thường thì tổ chức, hay đấu tranh có tổ chức bao giờ cũng cần thiết. Đấu tranh có tổ chức hiệu quả là cấp số nhân so với đấu tranh cá nhân, đơn lẻ. Chính vì vậy, yêu cầu thường trực của người đấu tranh, của Phong trào Dân chủ là cần có tổ chức để hoạt động, để đấu tranh.

     Câu hỏi: Các thế hệ đấu tranh của Phong trào Dân chủ có dành nỗ lực cho việc lập tổ chức? Và kết quả ra sao?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 13)

     Câu hỏi: Xin hỏi về kinh nghiệm làm việc với công an, an ninh. Trước hết xin cho biết nguyên tắc chung làm việc với công an, an ninh?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 12)

     Câu hỏi: Biểu tình là gì? Tại sao người dân lại biểu tình?

     Trả lời: Biểu tình là một hoạt động biểu đạt công khai những ý kiến của cá nhân hoặc nhóm người về một, hoặc một số vấn đề tại một không gian công cộng. Biểu tình là một hoạt động hợp hiến và hết sức thông thường ở xã hội văn minh. Người dân biểu tình để phản đối hoặc ủng hộ quyết định của chính phủ, những việc làm của chính phủ hoặc cá nhân... Người dân biểu tình để tỏ thái độ đồng tình hoặc không đồng tình của mình về một hoặc một số vấn đề.

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 11)

     Câu hỏi: Liên minh dân chủ là gì? Tại sao lại cần có liên minh dân chủ?

     Trả lời: Liên minh dân chủ là sự kết hợp giữa các tổ chức dân chủ, để thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ, công việc, ngắn hạn hay dài hạn.

     Một công việc, hay một nhiệm vụ vượt quá khả năng của một tổ chức đều cần có sự bắt tay, hợp tác với các tổ chức khác để thực hiện. Chính vì vậy luôn cần có liên minh giữa các tổ chức để thực hiện.

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 10)

     Câu hỏi: Dân chủ cuội là gì? Tại sao lại có dân chủ cuội?

     Trả lời: Dân chủ cuội là những người đấu tranh dân chủ nhưng có làm việc cho an ninh. Dân chủ cuội là sản phẩm của nhà cầm quyền, hệ thống an ninh Việt Nam chủ động tạo ra để thực hiện những nhiệm vụ của an ninh.

     Câu hỏi: Có thể xác định được ai là dân chủ cuội hay không?

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvubinh