You are here

Blog của nguyenvubinh

Ảnh của nguyenvubinh

Các yếu tố dẫn tới biến cố 19/8/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (phần 1)

     Có thể nói, những thay đổi tình hình chính trị thế giới có ảnh hưởng, tác động lớn tới tình hình chính trị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ nằm dưới sự đô hộ của Pháp đã có những biến chuyển rất sâu rộng và mạnh mẽ, khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai mới bắt đầu. Thực dân Pháp thua trận tại châu Âu, và tại Đông Dương, Pháp đã đầu hàng Nhật để Nhật đem quân vào chiếm đóng Đông Dương. Đông Dương là một thuộc địa đặc biệt của đế quốc Nhật, nơi chính quyền thuộc địa của một nước Tây Phương không bị người Nhật thay thế.

Ảnh của nguyenvubinh

Các đảng phái chính trị Việt Nam trước biến cố 19/8/1945 (tiếp theo và hết)

     ...

     2/ Các chính đảng quốc gia không có được sự hậu thuẫn của một lực lượng có tiềm lực với sự chính đáng, chính danh

Ảnh của nguyenvubinh

Các đảng phái chính trị Việt Nam trước biến cố 19/8/1945 (phần 1)

     Từ đầu thế kỷ XX, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đến trước biến cố tháng Tám năm 1945, trong phong trào yêu nước Việt Nam (ở cả trong nước và hải ngoại) đã xuất hiện một số chính đảng với những tư tưởng và phương thức tổ chức khác nhau. Xét theo tiêu chí chính đảng, các chính đảng ở Việt Nam chỉ xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Tuy nhiên, trước đó đã có những tổ chức chính trị mang màu sắc của một đảng chính trị hiện đại.

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 18)

     Câu hỏi: Xin hỏi Phong trào Dân chủ đã có sự chuẩn bị nào về việc xây dựng thể chế dân chủ cho giai đoạn hậu cộng sản ở Việt Nam?

     Trả lời: Có rất nhiều đảng phái, hội nhóm thậm chí cá nhân đã nghĩ và chuẩn bị cho việc này. Có tổ chức đã chuẩn bị cả hiến pháp mới, và những vấn đề cần thiết cho việc xây dựng chế độ xã hội mới trong tương lai.

     Câu hỏi: Có tổ chức, hội nhóm nào đưa ra được thiết kế dân chủ cho đất nước đáng chú ý, đáng để xem xét hay không?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 17)

     Câu hỏi: Xã hội dân sự là gì? Ý nghĩa của xã hội dân sự ở Việt Nam?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 16)

     Câu hỏi: Dân Oan là gì? Tại sao lại có Dân Oan?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (Bài 15)

     Câu hỏi: Tham nhũng là gì? ở Việt Nam có tham nhũng không?

     Trả lời: Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ở Việt Nam  có tham nhũng, đảng cộng sản và nhà nước trong các văn bản đã nói đến quốc nạn tham nhũng, tức là mức độ tham nhũng rất nghiêm trọng.

     Câu hỏi: Mức độ tham nhũng ở Việt Nam trầm trọng thể hiện ở những vấn đề gì?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 14)

     Câu hỏi: Xin cho biết nhận định về vấn đề tổ chức, về ý nghĩa và tầm quan trọng?

     Trả lời: Ý nghĩa thông thường thì tổ chức, hay đấu tranh có tổ chức bao giờ cũng cần thiết. Đấu tranh có tổ chức hiệu quả là cấp số nhân so với đấu tranh cá nhân, đơn lẻ. Chính vì vậy, yêu cầu thường trực của người đấu tranh, của Phong trào Dân chủ là cần có tổ chức để hoạt động, để đấu tranh.

     Câu hỏi: Các thế hệ đấu tranh của Phong trào Dân chủ có dành nỗ lực cho việc lập tổ chức? Và kết quả ra sao?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 13)

     Câu hỏi: Xin hỏi về kinh nghiệm làm việc với công an, an ninh. Trước hết xin cho biết nguyên tắc chung làm việc với công an, an ninh?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 12)

     Câu hỏi: Biểu tình là gì? Tại sao người dân lại biểu tình?

     Trả lời: Biểu tình là một hoạt động biểu đạt công khai những ý kiến của cá nhân hoặc nhóm người về một, hoặc một số vấn đề tại một không gian công cộng. Biểu tình là một hoạt động hợp hiến và hết sức thông thường ở xã hội văn minh. Người dân biểu tình để phản đối hoặc ủng hộ quyết định của chính phủ, những việc làm của chính phủ hoặc cá nhân... Người dân biểu tình để tỏ thái độ đồng tình hoặc không đồng tình của mình về một hoặc một số vấn đề.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvubinh