You are here

Blog của nguyenvubinh

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 11)

     Câu hỏi: Liên minh dân chủ là gì? Tại sao lại cần có liên minh dân chủ?

     Trả lời: Liên minh dân chủ là sự kết hợp giữa các tổ chức dân chủ, để thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ, công việc, ngắn hạn hay dài hạn.

     Một công việc, hay một nhiệm vụ vượt quá khả năng của một tổ chức đều cần có sự bắt tay, hợp tác với các tổ chức khác để thực hiện. Chính vì vậy luôn cần có liên minh giữa các tổ chức để thực hiện.

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 10)

     Câu hỏi: Dân chủ cuội là gì? Tại sao lại có dân chủ cuội?

     Trả lời: Dân chủ cuội là những người đấu tranh dân chủ nhưng có làm việc cho an ninh. Dân chủ cuội là sản phẩm của nhà cầm quyền, hệ thống an ninh Việt Nam chủ động tạo ra để thực hiện những nhiệm vụ của an ninh.

     Câu hỏi: Có thể xác định được ai là dân chủ cuội hay không?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 9)

     Câu hỏi: Phong trào Dân chủ có cần ranh giới, chiến tuyến không? Tại sao lại cần và cần để làm gì?

     Trả lời: Phong trào Dân chủ cần ranh giới, chiến tuyến vì ba lý do

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 8)

     Câu hỏi: Xin hỏi về vấn đề lãnh tụ, Phong trào Dân chủ có cần lãnh tụ hay không? Tại sao trải qua một thời gian dài mà Phong trào Dân chủ chưa có lãnh tụ?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ (bài 7)

     Câu hỏi: Hoạt động đấu tranh dân chủ có phải là (có đồng nghĩa với) hoạt động chính trị không?

     Trả lời: Không phải, hoạt động đấu tranh dân chủ không đồng nghĩa với hoạt động chính trị, thậm chí hai vấn đề không hề liên quan tới nhau.

     Câu hỏi: Xin phân biệt ngắn gọn, khác biệt cơ bản của hai loại hoạt động này?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 6)

     Câu hỏi: Xin cho biết một số vấn đề về phương pháp đấu tranh?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 5)

     Câu hỏi: Xin cho biết về sự đàn áp, khủng bố người dân và những người đấu tranh, phong trào dân chủ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 4)

     Câu hỏi: Phong trào Dân chủ Việt Nam hiện nay bao gồm những phương diện đấu tranh nào?

Ảnh của nguyenvubinh

Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 3)

     Câu hỏi: Tham gia Phong trào Dân chủ cần chuẩn bị những gì?

     Trả lời: Tham gia Phong trào Dân chủ là một việc làm đầy ý nghĩa những cũng vô cùng khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị tâm thế và kiến thức cho việc dấn thân này.

     Câu hỏi: Chuẩn bị tâm thế là như thế nào?

     Trả lời: Chuẩn bị tâm thế là việc chuẩn bị tinh thần và quyết tâm cho việc tham gia Phong trào Dân chủ. Việc chuẩn bị tâm thế bao hàm ba vấn đề quan trọng.

Ảnh của nguyenvubinh

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam (gỡ băng cuộc phỏng vấn Live stream chương trình Đối Diện 84) tiếp theo và hết

     ...

     Chị Thanh Tâm: Như vậy, nhận định cuối cùng của nhà báo về cuộc chiến thương mại Mỹ -  Trung sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam, ngắn hạn, dài hạn và xu hướng của nó có thể ra sao, thưa nhà báo?

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvubinh