You are here

Blog của nguyenvubinh

Ảnh của nguyenvubinh

Đại dịch Virus Corona: khắc tinh của thể chế toàn trị cộng sản (Tóm lược cuộc phỏng vấn của chị Thanh Tâm với nhà báo Nguyễn Vũ Bình trong chương trình liverstream Đối Diện 134 ngày 11/02/2020)

     Câu hỏi 1: Thưa nhà báo, xuất phát điểm của đại dịch Coronavirus từ đâu và từ bao giờ? Nhà báo có thể nói qua về diễn biến và hiện trạng đại dịch hiện nay không?

     Trả lời:

     - Xuất phát điểm của đại dịch Coronavirus là ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Thành phố này có 11 triệu dân sinh sống, tương đương với Sài Gòn của Việt Nam về dân số.

Ảnh của nguyenvubinh

Tôn giáo trong chế độ cộng sản Việt Nam (tiếp theo)

     …

     II/ Làm biến chất tôn giáo, biến các tôn giáo thành công cụ, tổ chức ngoại vi phục vụ chế độ trong khi vẫn cấm đoán, bức hại các tôn giáo ly khai

Ảnh của nguyenvubinh

Tôn giáo trong chế độ cộng sản Việt Nam

     Tôn giáo là con đường và cầu nối dẫn tới một thế giới khác, thế giới tâm linh. Tôn giáo xuất hiện từ rất lâu trong thế giới loài người. Các tôn giáo có nhiều sự khác nhau về niềm tin, giáo lý, tổ chức, sinh hoạt… nhưng đều có chung những nền tảng như: rao giảng tình yêu thương của con người, hướng con người yêu thương con người; khuyến khích con người làm điều thiện, tránh điều ác; đề cao và phát huy các đức tính tốt đẹp của con người...

Ảnh của nguyenvubinh

Làn sóng tự do hay làn sóng dân chủ cuối cùng (tiếp theo)

     …

     Xem xét bối cảnh toàn cầu hiện nay, chúng ta nhận thấy có những yếu tố (và khuynh hướng) đưa tới hi vọng làn sóng dân chủ lần này sẽ là làn sóng dân chủ cuối cùng trong lịch sử.

Ảnh của nguyenvubinh

Làn sóng tự do hay làn sóng dân chủ cuối cùng

     I/ Các làn sóng dân chủ trong lịch sử và sự thăng trầm của dân chủ

     1/ Các làn sóng dân chủ trong lich sử

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvubinh