Navigation

chỉ còn cách chống chúng bằng ... thơ

Bạn mến,

Quan Làm Báo dưới góc nhìn chiến tranh tâm lý

 

Kami

-

Trong bối cảnh đảng CSVN đang tiến hành tổng chỉnh lý theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Thì những thông tin về việc đấu đá quyền lực trong nội bộ Ban lãnh đạo đảng CSVN, đặc biệt là cuộc chiến mang tên "Ba - Tư" được nhiều người quan tâm theo dõi.

Những dự đoán về phiên toà xét xử các Bloggers Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và chị Tạ Phong Tần

Lê Diễn Đức

 Lo lắng, bồn chồn và hy vọng. Đó là tâm trạng của tôi trước phiên toà xét xử ba nhà báo tự do, những thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD): anh Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày), anh Phan Thanh Hải (Blogger Anh Ba Sà Gòn) và chị Tạ Phong Tần (Blogger Công Lý - Sự Thật), vào sáng thứ 2 ngày 24/9/2012.

 

 

Quả đấm phản tác dụng thảm hại của Nguyễn Tấn Dũng

Lê Diễn Đức

 Nguyễn Tấn Dũng, có thể nói, trong tất cả các thủ tướng CSVN kể từ Phạm Văn Đồng, có quyền lực bao trùm và lộng quyền nhất. Ông ta cũng là đao phủ khủng khiếp nhất, bịt miệng xã hội tàn bạo nhất. Chính ông ta là tác giả của các nghị định vi hiến, đi ngược với các cam kết quốc tế, ngăn chặn phản biện xã hội của giới trí thức, cấm công nhân đình công, cấm biểu tình, cấm khiếu nại tập thể, cấm báo chí tư nhân...
 

Từ Radio Đến iPod Bao Năm Rồi Vẫn Thế

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn
Ca dao thời XHCN
 

Vỡ Trận "Kỹ Nghệ Lấy Tây" ở Little Saigon

Vỡ Trận "Kỹ Nghệ Lấy Tây" ở Little Saigon

Giải Mật Hồ Sơ Nguyễn Quốc Quân Bị Bắt

 

Nguyễn Quốc Quân Biểu Tình Chống Trung Quốc Ở Việt Nam - Người cuối cùng bên tay phải

 

Hà Nội: "Mảnh đất lắm người nhiều ma"

Lê Diễn Đức

 Trong xã hội mà "ra đường là gặp kẻ phạm pháp" (cựu bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc), thiết nghĩ những người như Bích Phượng quả thật đáng quý, trước hết trên phương diện con người, nhân phẩm và đạo đức, chưa nói đến lòng yêu nước sâu sắc và nhận thức cao về trách nhiệm của một công dân trước tình trạng đất nước bị Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, xua đuổi và bắt giữ ngư dân nghèo Việt Nam trên vùng biển Việt Nam.

 

Syndicate content