Navigation

Cái chết Gaddafi cảnh tỉnh những kẻ độc tài

Thanh Quang, phóng viên RFA

2011-10-25

Hôm thứ Năm tuần rồi, nhà độc tài Moammar Gaddafi đã tử thương sau 42 năm cai trị độc đoán tại xứ Libya khá phong phú dầu hỏa ở Bắc Phi.

Xem tiếp...

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/gfi-dead-when-will-vn-be-next-tq-...