Navigation

songchi's blog

Tết-vui và khổ!

Song Chi.

Xã hội châu Âu đã thay đổi?

Song Chi.

Những suy nghĩ cuối năm.

Song Chi.

Người Việt có yêu nước không?

Song Chi.
Người Việt có yêu nước không? Nếu bây giờ mà đặt một câu hỏi như vậy thì đúng là rất dễ bị “ném đá”, tẩy chay!

Giáng Sinh của người Na Uy.

Song Chi.

Bạo lực, cái ác lan tràn…do đâu?

Song Chi.

Syndicate content