Navigation

songchi's blog

Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đau, đủ nhục

Song Chi.

Họ hãy học cách cảm ơn internet!

Song Chi.

Trở về với thiên nhiên.

Song Chi.

Khi chúng ta có thể quen cả với nỗi nhục!

Song Chi.

Học cũng khổ, thi cũng khổ

Song Chi.

Nước còn hay mất?

Song Chi.

Báo chí và người làm báo trong một chế độ độc tài toàn trị

Song Chi.
+Nhân ngày Báo chí "cách mạng" VN 21.6.

Phép thử của TQ với VN

Song Chi.

Syndicate content