Navigation

songchi's blog

Hậu Hội nghị TƯ 6

Song Chi.

Trong mấy ngày qua, đã có rất nhiều bài blog, bài báo bên ngoài hệ thống báo đảng phân tích, nhận định xung quanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, khóa XI của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc vào ngày 15 tháng 10.

Đã đến lúc không còn gì để che giấu…

Song Chi.

Viết cho những người tôi quen.

Song Chi.

Chỉ trong vòng hơn 3 năm, một số người tôi quen đã phải bước chân vào tù ngục, chịu đựng những bản án nặng nề, phi lý, phi nhân sau những phiên tòa bôi bác như trò hề.

Cấm, dẹp- có được không?

Song Chi.

Gậy ông đập lưng ông.

Song Chi.

Nước láng giềng Campuchia

Song Chi.

Syndicate content