Navigation

songchi's blog

VN- tâm lý “chờ sung rụng” và trạng thái “bị lờn thuốc”

Song Chi.

Tâm lý “chờ sung rụng”…

Nếu chiến tranh Việt-Trung xảy ra…

Song Chi.

Nếu chiến tranh Việt-Trung lại xảy ra một lần nữa trong tình hình như hiện nay, VN sẽ thua hay thắng?

Nói một lần rồi thôi về chuyện MÀU CỜ.

Song Chi.

Muốn thoát Trung phải vượt qua chính mình

Song Chi.

Biển Đông và thế nước

Song Chi.

30 tháng Tư, vết thương chưa lành, vì sao?

Song Chi.

30.4.1975-30.4.2014.

Không biết những dân tộc đã từng phải trải qua những cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, sau đó họ phải mất bao nhiêu thời gian để phục hồi hoàn toàn vết thương từ cuộc chiến, nhưng đối với dân tộc VN, thì phải nói là quá lâu.

Bắt đầu từ việc được xem phim hay

Song Chi.

Syndicate content