You are here

tuongnangtien's blog

tuongnangtien's picture

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cú Đá Lệch Pha

Dân chủ không phải là sản phẩm độc quyền của phương Tây dù nó bắt đầu ở phương Tây. Cũng như internet - không phải được phát minh ở phương Đông nhưng vẫn rất được chúng ta hoan nghênh và đang làm thay đổi xã hội phương Đông.

Trương Huy San

tuongnangtien's picture

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dư Âm Của Tiếng Trống Khai Trường

Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc xe đò mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả “vé xe vậy mà đến bến thì trăm ngàn cử nhân lại đứng đường.”

 Hoàng Kim Phúc (BBC)

tuongnangtien's picture

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng Vỹ Cầm & Giai Cấp Trung Lưu

Việt Nam không có đa nguyên đang đảng nên giới trung lưu ái quốc và tiến bộ hiện nay chỉ có thể nghĩ đến chuyện thay đổi kinh tế hay vật chất mà thôi. Bị bao bọc bằng các luật lệ về chính trị nguy hiểm nên họ chỉ có thể mơ đến chuyện làm giàu và làm sao để không va chạm với thể chế. Và đó là cái dở, là ngõ cụt của giới trung lưu tiến bộ và ái quốc.

Nguyễn Xuân Nghĩa

tuongnangtien's picture

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Khoảng Cách

Tôi không tán thành chủ trương quay lại Đảng Lao động và tư tưởng HCM của GS Tương Lai, nhưng tôi tôn trọng và hoan nghênh quyết định của ông (nhất là quyết định cắt đứt quan hệ với ĐCSVN).

 Tiến Sĩ Nguyễn Quang A

 

tuongnangtien's picture

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bao Dung & Đều Giả