You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lá Cờ Xui Xẻo

Nhưng phải nói lá cờ máu này xui thấy mẹ. Mang đi ủng hộ đội tuyển bóng đá, màu cờ đỏ ngập tràn sân vận động thì ta thua liểng xiểng. Vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì CA cứ thấy thằng mang cờ đỏ sao vàng là xông vào đánh tơi bời.

Mai Tú Ân

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

Chống cờ đỏ nghĩa là biểu tỏ sự bất đồng của những người bình thường với một chính quyền tham tàn.

Huỳnh Thục Vy

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cao Xuân Huy & Tháng Ba Gẫy Súng