You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Biệt Phủ & Biệt Thự

Chúng ta đã nói đến và có trách nhiệm giải trình nhưng lại không có chế tài. Nếu nói đi bán chổi đót, chạy xe ôm mà lại có khối tài sản như biệt phủ mấy chục tỉ đồng… thì tức là không giải trình được. Với cách thức vận hành và khung khổ pháp luật hiện nay thì quan chức giải trình ngô nghê thế cũng không có cách gì chế tài trách nhiệm được, ngoài sự chê cười của công chúng.

TS Nguyễn Trí Dũng

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Mạnh Tường & Võ An Đôn

Để hành xử một nghề tự do, chuyện xin phép một thẩm quyền

nào đó là một điều đáng nực cười vì nó đã đánh mất quyền tự do của người này.

              Nguyễn Mạnh Tường

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Oh My Dak Nong

Rừng Dak Nong 5/2017

Oh my Darling, Oh my Darling
Oh my Darling Clementine
You are lost and gone forever

Dreadful sorry, Clementine 

Percy Montrose

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vọng Ngoại & Trọng Ngoại