You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Võ Văn Thưởng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Khế & Trần Huỳnh Duy Thức

Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức.

Mạnh Kim

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đất Nước Nhìn Từ Thủ Thiêm

Những người dân Thủ Thiêm đã bị phớt lờ và thường bị đối xử như thể họ không hề tồn tại.

 EriK Harms

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bình Luận Bóng Đá & Lãnh Đạo Quốc Gia

Trung Quốc đang ở vào một “thời cơ lịch sử”, bước vào một “kỷ nguyên mới” sẽ được đánh dấu bằng sự kiện đất nước đang trở thành một “lực vĩ đại” [mighty force] trên thế giới và đóng một vai trò gương mẫu [role model] cho việc phát triển chính trị và kinh tế.

Tập Cận Bình

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nỗi Buồn Vọng Các

Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) the people of Thailand.

 Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Sự tri ân (từ) dân chúng Thái Lan.

The Nation

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ông Già Ba Tri Của Xã Đồng Tâm

Tôi nghĩ Đồng Tâm cũng như chuyện của cả nước thu nhỏ lại thôi.

L. S Hà Huy Sơn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Mũ & Cái Búa