You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cái Với Lệch Pha

Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều, nhưng tư duy và thể chế thay đổi quá chậm và quá ít.

Nguyễn Quang Dy

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phan Kim Khánh

Con yêu bố mẹ những người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp điều gì trắc trở, bố mẹ hãy vững tin vào con nhé.

Phan Kim Khánh

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đồ Mặt Thớt

Một chế độ gồm toàn khuôn mặt thớt.

Phan Huy

 

 

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cú Đá Lệch Pha

Dân chủ không phải là sản phẩm độc quyền của phương Tây dù nó bắt đầu ở phương Tây. Cũng như internet - không phải được phát minh ở phương Đông nhưng vẫn rất được chúng ta hoan nghênh và đang làm thay đổi xã hội phương Đông.

Trương Huy San