Navigation

tuongnangtien's blog

Tiền Baht và Tiền Bác

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà ... (không rõ nhời) !

Đất Nước Nhìn Từ Phi Trường Changi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Con gái Việt Nam đẹp lắm!

Nguyễn Minh Triết

Những Niềm Vui Vỡ Oà & Hạnh Phúc Lâng Lâng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Biển Hồ Cạn Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Vũng Lầy Giáo Dục

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Làm Báo, Làm Dáng & Làm Đĩ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Giữa Rùa & Chó

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

My religion is simple. My religion is kindness.

H. H. 14th Dalai Lama

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Bắt Không Được (Nữa) Thì Tha

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cái Đêm Hôm Ấy & Ngày Hôm Nay

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dậy đất tựa đàn ong

Syndicate content