Navigation

tuongnangtien's blog

Đang Lên, Đang Sôi & Đang Rên

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Người ta đang dối trá với chính mình/ trong đói nghèo vẫn hét toáng quang vinh.

Nguyễn Thông

Tùy Bút Võ Phiến – Rụp Rụp

Võ Phiến (1925 - 2015)

L.T.Đ: Từ California, nhà văn Phạm Xuân Đài vừa cho biết một tin buồn:

Tiền Baht và Tiền Bác

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà ... (không rõ nhời) !

Đất Nước Nhìn Từ Phi Trường Changi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Con gái Việt Nam đẹp lắm!

Nguyễn Minh Triết

Những Niềm Vui Vỡ Oà & Hạnh Phúc Lâng Lâng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Biển Hồ Cạn Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Vũng Lầy Giáo Dục

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Làm Báo, Làm Dáng & Làm Đĩ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Giữa Rùa & Chó

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

My religion is simple. My religion is kindness.

H. H. 14th Dalai Lama

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Syndicate content