You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một Binh Đoàn Thất Trận

Tìm cách chống lại ước vọng thay đổi dân chủ trong ôn hòa của hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, đảng CSVN không khác người mù đang chiến đấu với chính mình.

FB Phạm Nhật Bình

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bao Dung & Bạo Ngược

Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia.

Lê Nguyễn Duy Hậu

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Manila & Thể Chế Đại Gia