Navigation

tuongnangtien's blog

Tôi Không Nhận Lời Cảm Ơn Của T.S. Cù Huy Hà Vũ

 S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến 

Phạm nhân Vũ được ưu ái hơn người khác.”

    Đại Tá Lê Duy Sáu

Của Nợ & Của Giả

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Từ đó ai nấy ra đường đều lấm la lấm lét, cái nón bảo hiểm là phương tiện bảo vệ con người giờ giống như cái của nợ! 

 Nguyên Anh

Văn Hoá Thổ Tả

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề.

 Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Tạ Phong Tần Ra Bắc

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Đây là cuộc chiến của công lý và danh dự!

 Tạ Phong Tần

Chỉ Một Góc Nhìn Duy Nhất

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam. 

 Trương Duy Nhất

Thêm Dầu Vào Lửa

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi
Văn Công Mỹ

Một Ông Hồ Nhỏ

 

 

Người Con Ưu Tú Của Đất Phò Ninh – Ủy Viên Trung Ương Hồ Xuân Mãn (rõ ràng) chỉ “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, lối sống của Hồ Chí Minh” và đã trở thành một bác Hồ nho nhỏ – thế thôi. Chế độ hiện hành được hình thành, bảo vệ và tô điểm bởi vô số những ông Hồ tương tự. Kích thước, tuổi tác của họ tuy có khác nhưng bản chất thì không.
T.N.T
  

Đại Úy & Đại Tá

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

 

Tôi thực sự khâm phục về khả năng điều hành đất nước của Nhà nước Việt Nam trong hơn 3 thập niên qua.
Nguyễn Phương Hùng
  

Rồi Hết Chiến Tranh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 

"Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đuờng."
T.C. S
  

Chuyện Làng Ngày Ấy & Đền Hùng Hôm Nay

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

 

Ở làng tôi, đền chùa miếu mạo, nhà thờ họ, mộ cổ, rừng cổ, cây cổ thụ đạ bị phá trụi, không còn gì để phục hồi nữa.
May mà Bắc Ninh, Phú Thọ ... thuộc vùng Pháp chiếm đóng nên Chùa Dâu, Ðền Hùng ... mới còn tồn tại. 
  
Syndicate content