You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Bác Quang

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang

Đứa thì mua tước đứa mua quan.

Tú Xương

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một Bà Mai Khác

Từ đây góc bể bên trời

Nắng mưa thui thủi quê người một thân.

Kiều

Ảnh của tuongnangtien

Cái Lon, Chiếc Nón & Nùi Giẻ Rách

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi?

Vương Hàn

Ảnh của tuongnangtien

Vô Cảm & (Giả Vờ) Hữu Cảm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!

Kiều

Ảnh của tuongnangtien

Sầm Sơn & Đồ Sơn

S.T.T. D Tưởng Năng Tiến

Tình cảnh của họ đúng là tình cảnh lớp người tha hóa, nhưng tha hóa không phải do quy luật đào thải tự nhiên – mà do chính kẻ cầm cân nẩy mực đẩy họ đến bước đường cùng.

Bauxite Việt Nam

Ảnh của tuongnangtien

Những Cánh Bèo Trôi Ở Bangkok

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Đối với lao động từ các nước như Lào và Miến Điện được đăng ký hợp pháp, mỗi người được cấp một thẻ bảo hiểm sức khỏe để được điều trị tại bệnh viện chính phủ với những quyền lợi tương đương với công dân Thái. Tuy nhiên đối với công nhân Việt Nam thì mỗi khi lâm bệnh hoặc gặp tai nạn và đi điều trị tại bệnh viện thì phải tự túc hoàn toàn.

Antôn Lê Ngọc Đức, SVD

Ảnh của tuongnangtien

Công Chúa Giữa Rừng Lào

S.T.T.D  Tưởng Năng Tiến

Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo tiếng Hoa.

Patrick Boehler - New York Times

Cùng lúc với thời gian đồng tiền Đông Dương còn lưu hành ở Việt/ Miên/ Lào, chuyện (vui) sau đây cũng được lưu truyền quanh bàn nhậu:

Ảnh của tuongnangtien

Bé Như Sợi Chỉ

S. T.T. D Tưởng Năng Tiến

Phục hoạt tiểu vương quốc Champa chỉ cần những việc làm rất nhỏ nhưng là một bước tiến vĩ đại của tình yêu dân tộc và sự trưởng thành của chính dân tộc Việt Nam.

Võ Thanh Liêm & Lê Huy Lượng

Ảnh của tuongnangtien

Nhìn Tuyết Nhớ Ba Sàm

S.T.T.D  Tưởng Năng Tiến 

Một nền báo chí mà không có tiếng nói phản biện và những phân tích độc lập, thì phải nói là một nền báo chí buồn chán, nếu không muốn nói là một nền báo chí chết lâm sàng.

Nguyễn Văn Tuấn

Ảnh của tuongnangtien

Danh Hiệu & Nhãn Hiệu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Thực sự, việc tôi được đặc cách phong tặng danh hiệu NSƯT từ trước giờ chưa có tiền lệ ... Sự nhìn nhận của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý văn hoá cho thấy đã có sự cởi mở hơn trong việc xét danh hiệu.

Hoài Linh

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien