You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Quýt Tập Cận Bình

Cây quýt này vốn mọc ở một địa phương nọ thì rất to và ngọt, đem trồng ở một nơi khác, không hợp thủy thổ, thì vừa nhỏ vừa chua.

Bá Dương

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bao Cát Nguyễn Hữu Linh