You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đường Văn Cao & Viện Khổng Tử

Những kẻ đặt Khổng Tử lên bàn thờ, thánh hóa ông chính là những kẻ cầm quyền, hoặc những kẻ muốn nắm quyền. Việc này hoàn toàn không phải là việc của dân chúng bình thường.

Lỗ Tấn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phố Trịnh Văn Bô

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội!

 Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!

Lẽ nào trời đất dung tha?

Ai bảo thần dân chịu được?

Bình Ngô Đại Cáo

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dư Âm Của Ngày Lễ Tạ ơn

Trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ... một hành vi không chỉ xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ mà còn đớn hèn và nhục nhã về chính trị.

Nguyễn Anh Tuấn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lá Cờ Xui Xẻo