You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Buộc Cẳng Chim Trời

The “world wide web” is not a conspiracy of spiders.
Khuyết danh

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Bác Kiệt

Có những lãnh đạo cộng sản cao cấp khác, được Nhà nước đánh giá “vĩ đại” hơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất nhiều, nhưng những mảng tối tương tự trong di sản của họ còn tệ hơn nữa.

Phạm Hồng Sơn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thêm Đôi (Ba) Trường Hợp Lệch Pha

Dường như dân chúng Việt Nam không chỉ ngố… quá mà còn ngố… lâu! Đến giờ này, họ vẫn chưa hiểu: Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam là… một.

Trân Văn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trịnh Xuân Thanh & Lê Trí Tuệ