You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Trọng

Anh đến thăm em đêm 30 
còn đêm nào vui bằng đêm 30 
anh nói với người phu quét đường 
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em

(“Anh Đến Thăm Em Đêm 30” nhạc: Vũ Thành An, thơ: Nguyễn Đình Toàn)
 

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đi & Về

Việt Nam nuôi dưỡng các bạn thanh niên như người mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn. Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam.

T.T. Nguyễn Xuân Phúc