Navigation

songchi's blog

Từ một người vừa nằm xuống, lan man nghĩ về một nền văn học đã qua…

Song Chi.
Nghe tin nhà văn Võ Phiến vừa qua đời trên đất Mỹ. Một trong những nhà văn lớn nhất của văn học miền Nam 1954-1975 mà tôi, thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, chỉ được biết đến qua một phần những tác phẩm của ông nhưng chưa bao giờ được gặp mặt.

Hồ Chí Minh, con người muôn mặt

Song Chi.

Bi hài dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Song Chi.
Dư luận mấy hôm nay xôn xao về vụ sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em cấp một dạy các em đi trên thảm thủy tinh vỡ, tự đâm kim tiêm vào tay…để vượt qua sự sợ hãi, thể hiện lòng dũng cảm.

Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đau, đủ nhục

Song Chi.

Họ hãy học cách cảm ơn internet!

Song Chi.

Trở về với thiên nhiên.

Song Chi.

Khi chúng ta có thể quen cả với nỗi nhục!

Song Chi.

Học cũng khổ, thi cũng khổ

Song Chi.

Syndicate content