Navigation

songchi's blog

Bi hài dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Song Chi.
Dư luận mấy hôm nay xôn xao về vụ sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em cấp một dạy các em đi trên thảm thủy tinh vỡ, tự đâm kim tiêm vào tay…để vượt qua sự sợ hãi, thể hiện lòng dũng cảm.

Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đau, đủ nhục

Song Chi.

Họ hãy học cách cảm ơn internet!

Song Chi.

Trở về với thiên nhiên.

Song Chi.

Khi chúng ta có thể quen cả với nỗi nhục!

Song Chi.

Học cũng khổ, thi cũng khổ

Song Chi.

Nước còn hay mất?

Song Chi.

Báo chí và người làm báo trong một chế độ độc tài toàn trị

Song Chi.
+Nhân ngày Báo chí "cách mạng" VN 21.6.

Syndicate content