You are here

Blog của songchi

Ảnh của songchi

Sống thì khó mà chết thì dễ... (1)

Song Chi

Uploaded with ImageShack.us
Hình ảnh dân oan khiếu kiện tại 110 Cầu Giấy Hà Nội ngày 26.11.2007 Nguồn:tudovis.com

Ảnh của songchi

Nếu người lớn trở lại là trẻ con... (2)

Song Chi


Nguồn:http://www.phunuonline.com.vn

TRẺ TỪ THÀNH THỊ ĐẾN NÔNG THÔN-CÒN LAM LŨ, CỰC NHỌC NHIỀU.

Ảnh của songchi

5 ngày ở Amsterdam

Song Chi

Uploaded with ImageShack.us Hình: Joyce Anne Nguyen

Trang

Subscribe to RSS - Blog của songchi