You are here

Blog của Kami

Tường thuật cuộc Biểu tình phản đối Trung Quốc lần thứ 2 - ngày 08.7.2012

 

Kami
 

-
Một tuần sau cuộc tuần hành ngắn phản đối chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông, lại đang có kêu gọi xuống đường ở trong nước. Trên một số trang xã hội và diễn đàn mạng đang lưu truyền thông điệp “cùng nhau xuống đường để thể hiện tinh thần yêu nước của người dân nước Việt” vào hôm nay, ngày Chủ nhật 08.7.2012.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của Kami