You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Boat People & Truck People

Thực ra, ở quê hay thành phố đều không quan trọng, quan trọng là đừng ở... Việt Nam nếu bạn muốn bình yên.

Du Uyên

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mấy Mợ Báo Cô

It is high time for me to put an end to your sitting in this place … Ye are a factious crew, and enemies to all good government.

Oliver Cromwell - 20 April 1653, London, England