You are here

Nguyễn Thiện Nhân + Nguyễn Thành Phong = đô thị thông minh?

Chiều nay, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức công bố “Đề án xây dựng đô thị thông minh”.

- Nhìn vào cách trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng “xây” nát sự nghiệp giáo dục, biến Mặt trận tổ quốc thành như một liên hiệp hội… nông dân.

- Nhìn cách ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo cấp ngân sách mua đồng hồ cho quan chức để “giúp họ đi họp đúng giờ”, đồng thời cho thành lập một “Ban biên soạn đề án chế độ hội họp” để “họp bàn tìm cách chống họp”.

Liệu có thể tin nổi Nguyễn Thiện Nhân + Nguyễn Thành Phong có làm TP HCM “thông minh” lên?

Thú thật, nhiều khi chỉ mong sao mấy ổng im đi đừng làm chi hết, vậy cũng đủ… thông minh lắm rồi!