You are here

Ông Nguyễn Phú Trọng có xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Ảnh của nguyenlanthang

Sắp tới đây Việt Nam sẽ tổ chức bầu đại biểu quốc hội lần thứ 14. Liệu có bao nhiêu người dân bình thường biết được ông Nguyễn Phú Trọng là đại biểu quốc hội? Và liệu người dân suy nghĩ gì về tư cách đại biểu của ông? Mời quý vị theo dõi video sau đây