Navigation

daotrungdao's blog

Sử dụng “âm binh” có ngày bị âm binh vật chết

Đào Trung Đạo, RFA

Trong bản tin Mang ơn Trung Quốc đến bao giờ? trên trang Web của RFA ngày 12 tháng 12  về buổi thuyết giảng của PGS TS Trần Đăng Thanh [TĐT]của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng biên tập viên Gia Minh kết luận bài viết trước hết bằng nhận xét : bài giảng này: