You are here

Blog của nguyenvubinh

Ảnh của nguyenvubinh

Vấn đề chiến tuyến trong đấu tranh (tiếp theo và hết)

     …..

     Sử dụng việc đánh đồng hai vấn đề khác nhau đó, bọn bồi bút và tay sai thường tấn công vào các luận điểm như:

Ảnh của nguyenvubinh

Vấn đề chiến tuyến trong đấu tranh (tiếp theo)

…..
Trong quá trình thực hiện chiến lược gây mâu thuẫn chia rẽ nội bộ phong trào dân chủ, bằng việc gây hỗn loạn về nhận thức và quan điểm, an ninh Việt Nam đã chỉ đạo dư luận viên trá hình và dân chủ cuội sử dụng hai chiến thuật song song.

Ảnh của nguyenvubinh

Vấn đề chiến tuyến trong đấu tranh

     Trong một số bài viết trước đây, tôi có đề cập tới vấn đề chiến tuyến trong đấu tranh của phong trào dân chủ. Tuy nhiên, đó chỉ là sự đề cập mở rộng chủ đề của đề tài chính. Thời gian gần đây, có rất nhiều sự việc, sự kiện gây mâu thuẫn, chia rẽ trong phong trào dân chủ. Loại trừ những kẻ có chủ đích đẩy sự việc tới mâu thuẫn, hoặc làm trầm trọng thêm mâu thuẫn thì một nguyên nhân quan trọng là chúng ta chưa xác định được, chưa ý thức được vấn đề chiến tuyến trong đấu tranh dân chủ hiện nay.

Ảnh của nguyenvubinh

Tìm hiểu hiện tình phong trào dân chủ Việt Nam -tiếp theo và hết (Nội dung gỡ băng cuộc phỏng vấn livetream)

       .....

       Chị Thanh Tâm: Vừa rồi anh Bình có nhắc đến tổng thống Donad Trump, trong bài diễn văn của tổng thống Donad Trump đọc ở Hội nghị Thượng đỉnh có đề câp đến Hai Bà Trưng, chúng ta đều biết Hai Bà Trưng là hai vị nữ lưu luôn nêu cao tấm gương về tinh thần đấu tranh bất khuất bảo vệ bờ cõi, đất nước Việt Nam trước sự xâm lấn của giặc ngoại xâm phương Bắc, theo anh Bình, tổng thống Donad Trump có dụng ý gì khi nhắc đến hai vị nữ anh hùng này của dân tộc Việt Nam, Thanh Tâm xin mời anh Bình?

Ảnh của nguyenvubinh

Tìm hiểu hiện tình Phong trào Dân chủ Việt Nam - tiếp theo (Nội dung gỡ băng cuộc phỏng vấn livetream)

       .....

       Chị Thanh Tâm: Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, có phải Phong trào Dân chủ ở Việt Nam đã có từ lâu, có thể cho biết sơ lược về lịch sử Phong trào Dân chủ ở Việt Nam, các giai đoạn, các thời kỳ cũng như đặc trưng của từng thời kỳ hay không, xin mời Anh?

Ảnh của nguyenvubinh

Tìm hiểu hiện tình phong trào dân chủ Việt Nam - tiếp theo (Nội dung gỡ băng cuộc phỏng vấn livetream)

       .....

       Chị Thanh Tâm: Vừa rồi nhà báo có đề cập đến việc đấu tranh để thay đổi chế độ. Ai cũng biết chế độ hiện giờ đang cai trị đất nước Việt Nam đó chính là chế độ cộng sản. Khi nói tới đấu tranh để thay đổi chế độ thì xin mời nhà báo có thể nói rõ hơn về vấn đề này không?

Ảnh của nguyenvubinh

Tìm hiểu hiện tình phong trào dân chủ Việt Nam (Nội dung gỡ băng cuộc phỏng vấn livetream)

       Ngày 14/11 vừa qua, chị Nguyễn Thanh Tâm của chương trình phỏng vấn livetream ĐỐI DIỆN trên mạng xã hội facebook có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vũ Bình với nội dung: “Tìm hiểu hiện tình Phong trào Dân chủ Việt Nam”, xin được trình bày nội dung gỡ băng cuộc phỏng vấn trực tiếp này.

Ảnh của nguyenvubinh

Quan niệm cần thiết về Hiến pháp Dân chủ (tiếp theo và hết)

...

3/ Quan niệm cần thiết về Hiến pháp Dân chủ

Hiến pháp Dân chủ là một trong số các định chế quan trọng nhất của thể chế dân chủ. Nhưng Hiến pháp Dân chủ cũng là một sản phẩm của nhận thức con người về nội hàm và cách thức xây dựng thể chế dân chủ. Nhận thức của chúng ta có thể đúng, có thể chưa đúng, hoặc chưa chính xác. Chúng ta không nên tôn sùng, đề cao vai trò của Hiến pháp quá mức, để rồi chính Hiến pháp sẽ lại là cái ràng buộc lại khi chúng ta cần thay đổi. Chỉ cần thấu suốt quan điểm này, chắc chắn chúng ta sẽ có một bản Hiến pháp đẹp và hiệu quả.

Ảnh của nguyenvubinh

Quan niệm cần thiết về Hiến pháp Dân chủ (tiếp theo)

...

2/ Tâm lý tôn sùng và gánh nặng của hiến pháp

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenvubinh