You are here

Mục tiêu "Xóa bỏ giai cấp - không còn giàu nghèo" có thật không?

Báo Quân Đội Nhân Dân ra ngày 30 tháng Mười năm 2023 có bài "Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng" [1], trong đó tác giả Hồ Quang Phương đưa ra hai điểm chính:
 
1. Thế lực thù địch, phản động thời gian qua vẫn cố gieo rắc quan điểm sai trái cho rằng: Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tham nhũng; tham nhũng là thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chỉ khi nào ở Việt Nam bỏ chế độ độc đảng lãnh đạo, thực hiện chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới được dẹp bỏ.
 
2. Báo cáo Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2022, do Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) vừa công bố đầu năm 2023 cho thấy, trên thế giới không có quốc gia nào không có tham nhũng, không nhà nước nào là hoàn toàn minh bạch, trong sạch [...] Nếu ai đó cho rằng, thực hiện chế độ đa đảng sẽ tạo ra phép màu để triệt tiêu được tham nhũng là hoàn toàn sai lầm.
 
Phản biện điểm thứ nhứt
 
Dĩ nhiên, chế độ độc đảng không phải là cha đẻ của tham nhũng nhưng nó là môi trường vô cùng thuận lợi cho ký sinh trùng tham nhũng sinh sôi này nở tràn lan, bởi:
 
1. Không có tự do tư tưởng, tự do báo chí. Điều này có nghĩa, tư tưởng trong chế độ độc đảng luôn mặc định "Đảng ta đủ năng lực lãnh đạo để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" như là một hằng số nhưng không hề chứng minh bằng thực tế. Còn báo chí vốn thuộc quyền quản lý của Ban Tuyên giáo trung ương và các tỉnh thành. Do đó, tất cả các thông tin có liên quan tham nhũng - tiêu cực, chỉ được phép viết với sự đồng ý của ĐCSVN, thông qua Ban Tuyên giáo. Không hề thiếu những bài báo buộc phải gỡ bỏ lặng lẽ về vấn đề tham nhũng - tiêu cực.
 
2. Không có tam quyền phân lập. Điều này có nghĩa, trong chế độ độc đảng, ĐCSVN đã xác quyết chỉ có [2] "Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Điều này có nghĩa, cả 3 cơ quan pháp luật đều chịu sự chỉ đạo của ĐCSVN.
 
3. Không có hệ thống pháp luật được soạn thảo và thực thi một cách khoa học. Điều này đã giải thích, tất cả các bộ luật được soạn thảo theo ý nguyện của ĐCSVN, nhằm phục vụ cho sự trường tồn của ĐCSVN. Trong khi, luật nhằm để quản trị toàn xã hội an hòa và công bằng cho dân chúng.
 
4. Không có xã hội dân sự. Điều này có nghĩa, tất cả các hội đoàn hiện nay, đều do ĐCSVN cho phép thành lập và hoạt động, không phải do dân chúng được quyền thành lập và hoạt động. Xã hội dân sự, xuất phát từ nơi nào thành lập và hoạt động, chắc chắn nhằm phục vụ lợi ích cho nơi đó.
 
5. Người dân không có quyền bầu cử đúng nghĩa. Thật vậy, suốt gần nửa thế kỷ qua, hầu hết người dân đều biết khái niệm "đảng cử - dân bầu". Ngay cả kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thành - quận huyện - phường xã, người dân hoàn toàn không biết mức độ trung thực và chính xác như thế nào, ngoài việc chấp nhận "việc đã rồi" do ĐCSVN đưa ra.
 
Phản biện điểm thứ nhì
 
Tổ chức minh bạch quốc tế (T.I) - nơi thường xuyên đưa ra chỉ số CPI hàng năm và xếp hạng 180 quốc gia từ cao nhứt đến thấp nhứt về khả năng minh bạch và chống tham nhũng - vốn là tổ chức phi chính phủ. Các số liệu và ý kiến của họ không có giá trị pháp lý mang tính ràng buộc và chế tài. Họ chỉ làm việc theo cách "giáo dục hóa chính trị" với sự khích lệ các quốc gia trên toàn cầu nhằm biểu dương khả năng quản trị quốc gia, tựa như một nhà trường khuyến khích và xếp hạng các "học trò giỏi" mà thôi. Do đó, báo Quân Đội Nhân Dân biện giải vấn đề tham nhũng, thông qua viện dẫn Tổ chức T.I, điều đó vẫn không chứng minh việc tham nhũng tràn lan tại Việt Nam hiện nay do nguyên nhân nào.
 
Kết
 
Tham nhũng là vấn đề toàn cầu, không ai chối bỏ. Chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới nói chung với tư tưởng Mác - Lê Nin và sau này, ĐCSVN thêm "tư tưởng Hồ Chí Minh" đã cam kết như nhân loại đều tỏ tường từ lâu: Xóa bỏ giai cấp - không còn giàu nghèo. Nhưng hơn 100 năm qua, cam kết này chưa bao giờ thành hiện thực. Hệ thống các quốc gia đi theo Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ tại Liên Xô và hàng chục quốc gia Đông Âu là bằng chứng không cần bàn cãi. Điều đáng đặt câu hỏi: Tại sao một kiểu cam kết mù mờ - mơ hồ và vô căn cứ như vậy nhưng ĐCSVN vẫn tiếp tục theo đuổi cho đến nay (?) ĐCSVN đang phấn đấu cho mục tiêu gì (?)

________