You are here

Nhận diện hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa thời Tổng Trọng!

Ảnh của Gió Bấc

Con người mới xã hội chủ nghĩa là cái thứ mà chế độ cố nhét vô đầu người dân từ khi mới lọt lòng. Trẻ con vô trường chưa biết hết mặt chữ cái đã học thuộc lòng 5 điều bác Hồ dạy. Hết cấp 1 đã phải nhai cơm nguội câu thần chú “Muốn xây dựng XHCN phải có con người XHCN”. Tham vọng điên cuồng, khi nắm quyền lực, các lãnh tụ cộng sản khiêm tốn đẻ ra tư tưởng triết gia. Lê Duẩn đẻ ra “con người mới làm chủ tập thể”. Mới đây, nhà ný nuận Tổng Trọng lại sản xuất thêm hình mẫu con người mới.

Năm 2021, vứt điều lệ đảng vô sọt rác, giành ghế Tổng Bí Thư đến nhiệm kỳ thứ 3, Tổng Trọng lùa dân tộc Việt vào thảm họa của cơn mộng du đi lên thiên đường chủ nghĩa dù không biết nó đang ở đâu, bao giờ mới tới mà chỉ biết là còn lâu lắm. Tổng Trọng tự phong thánh, lập ngôn bằng nhiều sách báo trong đó có bài viết “Về con đường đi lên CNXH” đồng loạt đăng trên 800 tờ báo.

Giấc mơ hoang tưởng loảng xoảng những khẩu hiệu, tín điều phi thực tế “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao.” (1)

Cùng lên đồng xưng tụng giấc mơ này, một bài viết trên trang web của Đảng cộng lẩy ra “hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa” là người “có tri thức, đạo đức, thế lực, lối sống và thẩm mỹ cao, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” (2)

Hãy thử điểm qua những gương mặt quan chức đang tại vị, những sự kiện xã hội để nhận diện cụ thể hình mẫu con người mới XHCN thời Tổng Trọng theo các tiêu chí đã nêu.

Tri thức quay cóp, đạo văn,….

Về tiêu chí tri thức, quả là đẹp, bọn tư bản giãy chết làm gì có chuyện phổ cập tiến sĩ cho quan chức như XHCN. Các trường, viện đại học, tư bản làm gì có lò ấp tiến sĩ một năm cho ra hàng ngàn tiến sĩ. Chỉ xứ thiên đàng mới có quan chức tiến sĩ đông như lợn con, cử nhân, thạc sĩ chạy xe ôm, grab đầy đường. Hình ảnh tri thức XHCN chuẩn nhất là thương thư bộ Học. Hiếm có quốc gia nào có được Bộ Trưởng Giáo Dục “lói ngọng níu no” như ông Phùng Xuân Nhạ của Việt Nam dù mang đủ thứ học hàm học vị Tiến Sĩ, Giáo Sư, Chủ Tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước (HĐCDGSNN)…

Thông tin về vị thượng thư này đã được báo chí đăng tải và ghi nhận trong từ điển mở Wikipedia. Vào Ngày 18 tháng 2 năm 2018, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse, Pháp, đã gửi một báo cáo 10 trang đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước của Việt Nam, cho là ông Nhạ "giả khoa học" cũng như "thiếu cả về đạo đức và trình độ". Bản báo cáo đưa ra bằng chứng là bộ trưởng giáo dục và đào tạo Nhạ "tự đạo văn" và "trích dẫn khống" trong hai bài báo "Deficiency in Investment in Early Education: The Second-Best Optimal Levels of Investment in Later Education and Human Capital"[36] và "Response of Vietnamese Private Enterprises’ Leader under Global Financial Crisis: From Theorical to Empirical Approach

Theo điều 7 khoản b Quyết định 174/2008 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành viên HĐCDGSNN phải là giáo sư. Tháng 7/2016, tại kỳ họp thứ ba của HĐCDGSNN khóa 2014-2019, ông Nhạ mới là Phó giáo sư lại nhậm chức chủ tịch HĐCDGSNN không thấy quyết định nào của Thủ tướng phê chuẩn. Trớ trêu hơn nửa, tháng 10/2016, với tư cách Chủ tịch HĐCDGSNN, ông Nhạ ký công nhận mình đạt chuẩn giáo sư chuyên ngành kinh tế. Cũng trong thời kỳ ông Phùng Xuân Nhạ là chủ tịch HĐCDGSNN, số lượng phó giáo sư, và giáo sư tăng vọt: năm 2017, số người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 1.226, gấp 1,7 lần so với năm 2016, 2,3 lần năm 2015

Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc miễn nhiệm của chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo của ông Nhạ cứ tưởng lịch sử đã sang trang. Nhưng không, đảng vẫn tín nhiệm người có tri thức XHCN. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, ông Phùng Xuân Nhạ được Bộ Chính trị phân công làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho đến nay. (2a)

Quay cóp, đạo văn là tập quán tốt của tri thức con người mới XHCN đâu riêng mỗi ông Ủy Viên Trung Ương, Bộ Trưởng Nhạ. Tập quán này được các cơ quan quyền lực bảo vệ. Tháng 7 năm 2006, Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn bị bắt quả tang vi phạm quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh Học viện Hành chính Quốc gia, sử dụng “giấy nháp” (dân gian gọi là “phao”) không có chữ ký của giám thị

Theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ngày 5-7-2006, Học viện Hành chính quốc gia đã đề nghị Bộ GD-ĐT triệu tập cuộc họp để chỉ đạo xử lý vi phạm để làm rõ vụ việc này. Sau khi xem xét kỹ, Học viện Hành chính quốc gia đã có văn bản khẳng định thí sinh Đào Ngọc Dung không gian lận đem tài liệu, phao vào phòng thi. Đào Ngọc Dung tiếp tục thăng tiến thành Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. (3)

Đem xe tăng đi chợ, chuyến bay giải cứu, không bỏ sót ai!

“Xã hội tư bản là xã hội người bóc lột người, trong xã hội tư bản người với người là chó sói…”. Trong xã hội cộng sản, một người vị mọi người, mọi người vì một người. Tố Hữu làm thơ “Người với người sống để yêu nhau”. Từ khi nứt mắt đến khi nhắm mắt, thần dân thiên đàng được âu yếm nhồi nhét những chân lý đó. Khi đại dịch covid 19 nổ ra thì đạo đức yêu thương con người càng có cơ hội bộc lộ. Thủ Tướng mướt mồ hôi xây pháo đài, ngăn covid bảo vệ dân. Bộ đội hành quân cùng xe tăng đi chợ thay dân. Người nhiễm covid, gần người nhiễm được ngoáy mũi, thanh lọc đưa vào bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho công an, dân phòng canh gác.

Tiền thuế, tiền túi dân đổ ra như nước để mua kit test. Dân tự phát hồi hương công an âu yếm chặn đường ngoáy mủi.

Việt Kiều, người Việt cơ nhở ở nước ngoài được đảng nhà nước xã thân tổ chức chuyến bay giải cứu. Về đến quê hương được ngoáy mũi, được đưa vào khách sạn, resort loại sang hưởng thụ tiện nghi cho bõ những ngày tăm tối ở nước ngoài.

Tình cảm đến mức cây cột điện ở Mỹ cũng muốn mọc thêm chân để về Việt Nam ngoáy mũi.

Hạnh phúc ngoáy mũi của dân tộc được bảo vệ tối đa đến nổi ai lên fb, youtube nói xấu ngoáy mũi nhẹ nhất bị phạt tiền thông thường là vào tù bóc lịch.

Đạo đức tuyệt vời ấy đã làm hàng vạn người dân chết oan, cả đất nước điêu đứng. Đến nay, hai Phó Thủ Tướng, hai nguyên, cựu Bộ Trưởng, hàng trăm quan chức trung ương, địa phương mất chức, vô tù vì bị lộ liên quan đến tham nhũng. Số chưa bị lộ hoặc đã lộ nhưng được cho qua thì trúc nước nam không ghi hết được.

Ôi đạo đức xứ thiên đường cao gấp vạn lần tư bản.

Nội lực thâm hậu, tuyệt hảo hơn cao thủ của Kim Dung!

Thể lực là yếu tố vượt trội của con người mới xã nghĩa, bọn học trò “dài lưng tốn vải” chỉ có thể xách dép về cái sự béo tốt của con người mới nhất là công an, quan chức.

Độc đáo công phu thể lực của con người mới xã nghĩa thì đến nhân vật võ hiệp của Kim Dung cũng phải chịu thua. Một anh công an quận Đông Anh chỉ đưa tay trúng má mà nhà báo Quang Thế phải hộc máu mồm đưa vào bệnh viện cấp cứu. (4)

Chuyện con người mới công an gạt tay hoặc đưa cao chân làm người dân phải đi bệnh viện là chuyện thường ngày. Thậm chí có rất nhiều người ái mộ thể lực của con người mới xã nghĩa nên rủ nhau vào trụ sở công an hoặc trại tạm giam tự sát. Vui nhất là có người tự treo cổ trong tư thế ngồi. Nhiều con người mới thể lực quá sung mãn đã tự nhảy từ những tầng lầu cao xuống đất. Gần đây nhất là ông Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Trung ương đảng. (5)

Nhưng thể lực mạnh mẽ nhất của con người mới Việt Nam có lẽ thuộc về ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. Các vận động viên thể hình nhiều lần vô địch thế giới như Lý Đức, Phạm Văn Mách phải thua xa. Ngày 6-12-2023, trong khi chơi golf, bức xúc với chị N.A.L. là nhân viên phục vụ, ông chỉ đánh gậy golf xuống đất mà chị L. bất tỉnh phải vô bệnh viện cấp cứu. "Trong lúc cự cãi do bức xúc, thiếu kiềm chế nên tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, làm chị L. bị thương phần mềm ở vùng mặt" - ông Dũng giải trình.(6)

Vượt lên trên mọi quy luật về trọng lực, trong trường của Newton, cái gậy golf bị gãy bật lên làm sưng mặt chị L là tuyệt hảo công phu. Hồn thiêng nhà văn Kim Dung có lẽ phải tìm đến ông Dũng học hỏi.

Thể lực đi kèm trí tuệ, ông Dũng có tầm nhìn, tư duy rất XHCN. Ông Nguyễn Viết Dũng khẳng định thông tin ông xin nghỉ đại biểu HĐND tỉnh, là thông tin hoàn toàn bịa đặt. "Đối với HĐND, tôi có sai phạm gì đâu mà nói tôi xin rút đại biểu HĐND. Thông tin hoàn toàn bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín của tôi".

Gần một tháng qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam vẫn chưa nghiên cứu xong đường đánh của ông Dũng làm sưng mặt chị L có sai phạm gì không. (7)

Sống giản dị, giáo viên tiếp bia cho quan chức!

Lối sống tư bản làm tha hóa con người, nuôi dưỡng bóc lột gái mãi dâm trong các khu đèn đỏ. Xứ thiên đường xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, phục hồi nhân phẩm cho gái mại dâm, thậm chí còn xiển dương nâng cao giá trị thân xác, nhan sắc lên tầm cao mới. Năm nay có tổng cộng 22 cuộc thi hoa hậu do nhà nước độc quyền cấp phép. Các cô gái muốn đem nhan sắc ra nước ngoài thi thố phải được cơ quan văn hóa xét duyệt. (8)

Ấy nhờ vậy mà giá thành sản phẩm nhan sắc ngày một nâng cao hơn cả địa ốc. Trong một đường dây bán dâm ở Đà Nẳng tùy theo danh phận, giá bán dân từ 1.000 - 5.000, hoặc 10.000 -30.000 USD, thậm chí có gái bán dâm giá lên đến 50.000 USD tùy thuộc vào sự nổi tiếng của gái bán dâm. (8a) 

Nhưng bọn nhiều tiền mua dâm ăn chơi trụy lạc là ai đó trong vòng bí mật, nhiều quan chức Việt Nam vốn học theo đạo đức Hồ Chí Minh nên sống giản dị, chỉ đơn giản yêu cầu các giáo viên có nhan sắc phục vụ trong các cuộc liên hoan là đủ. Một nữ hiệu trưởng UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phân công nhiều giáo viên mầm non đi tiếp rượu bia 6 đoàn khách "VIP" trong giờ hành chính. (9)

Năm 2016, huyện Hồng Lĩnh Hà Tỉnh cũng điều động nữ giáo viên đi tiếp bia cho khách, khi tiếp không chiều chuộng khách sẽ bị phê bình. Một nữ giáo viên tâm sự “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt….” (10)

Y phục trong veo

Phong phú cuộc thi nhan sắc, nâng giá nhan sắc đương nhiên giá trị thẩm mỹ của xứ thiên đường cũng cao ngất Trường Sơn. Về học thuật có hẳn một môn khoa học “Mỹ Học Mác-Lênin” rất biện chứng chứ không siêu hình như Aristote tranh cãi cái đẹp trong mắt thi sĩ hay trong má nàng thơ. Cốt lõi của khoa học này là cái đẹp chỉ có khi hội tụ đủ ba yếu tố khách thể, chủ thể đặt trong quan hệ thẩm mỹ/ Đàn của Bá Nha mà gảy cho trâu nghe thì cũng phí hoài, phải có Tử Kỳ thưởng thức. Nếu Bá Nha, Tử Kỳ gặp đàn trong lúc tranh luận về cuộc chiến Ukraine thì cũng chẳng ai nghe phải là đàn trong khung cảnh gió mát trăng thanh, chén trà ly rượu.

Mới đây có sự kiện tiêu biểu cho thẩm mỹ mới của con người mới thời Tổng Trọng đươc dư luận cả nước xôn xao. Cô MC Phan Ngọc Phương Anh hiện là BTV -VTV9 trao vương miện cho á hậu 1 năm 2022 Trịnh Thuỳ Linh được truyền hình trực tiếp. Chủ thể thẩm mỹ có gì hoàn hảo hơn các cô hoa hậu. Khách thể là khán giả truyền hình cả nước. Quan hệ là buổi truyền hình trực tiếp. Cái đẹp hiện ra ở đây là chiếc váy trong suốt, trong veo, thân hình cô á hậu trong bộ dạng thiên nhiên của trời đất ban tặng được thể hiện chi tiết đến từng mi li mét ngay những nơi khuất lấp nhất. (11)

Người trong cuộc biện minh là do sự cố nhưng người trong nghề, ngoại cuộc chỉ ra 1001 cách ngăn chặn không cho sự cố xảy ra. Là BTV đài truyền hình quốc gia, Phương Anh không phải là loại hoa hậu búp bê ngắn não. Ekip thực hiện của VTV học hành kỹ thuật, kinh nghiệm đầy mình. Đây không phải sự cố!

Chẳng qua là quan niệm thẩm mỹ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc XHCN như vậy thôi.

Còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp của con người mới XHCN thời Tổng Trọng. Nhưng chỉ bao nhiêu đây đủ cho thấy nghìn năm văn hiến của đất nước đã bị chìm lấp dưới 50 năm xã nghĩa.

1- Https://moha.gov.vn/tin-noi-bat/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-con-duong-di-len-cnxh-46173.html

2-https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/xay-dung-hinh-mau-con-nguoi-moi-xa-hoi-chu-nghia-co-tri-thuc-dao-duc-the-luc-loi-song-va-tham-my-cao-phuc-vu-cong-cuoc-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-589551.html

2a-https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9ng_Xu%C3%A2n_Nh%E1%BA%A1

3-https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_Ng%E1%BB%8Dc_Dung

4-https://vnexpress.net/ba-le-thi-nga-de-nghi-xu-ly-cong-bang-vu-gat-tay-trung-ma-nha-bao-3478426.html

5-https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/pho-chu-nhiem-ubkt-trung-uong...

 

6-https://tuoitre.vn/vu-dai-bieu-hdnd-danh-nhan-vien-san-golf-ong-nguyen-viet-dung-bao-cao-nhung-gi-2022121408015477.htm

7-https://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-nguyen-viet-dung-phu-nhan-tin-xin-thoi-...

8-https://bnews.vn/hien-co-bao-nhieu-cuoc-thi-sac-dep-tai-viet-nam/260350.html

8a-https://laodong.vn/phap-luat/duong-day-ban-dam-30000-usd-co-nhieu-nguoi-...

9-https://nld.com.vn/thoi-su/nu-hieu-truong-phan-cong-giao-vien-di-tiep-nhieu-doan-khach-vip-20221217130253079.htm

10-https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dieu-dong-giao-vien-nu-di-ti...

11-https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%E1%BB%8Dc_Ph%C6%B0%C6%A1ng...