You are here

Ông Nguyễn Phú Trọng nhận giải thưởng Lenin

Ảnh của nguyenvubinh

      Theo trang vtv.vn đăng tin ngày 15/12 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao tặng giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp 150 năm ngày sinh của Lenin. Ngày 14/4/2020, Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã ra Nghị quyết trao tặng giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp 150 năm ngày sinh của Lenin.

     Chiều 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận giải thưởng Lenin. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thừa ủy quyền của của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnkov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Sau khi đọc thông tin này, người viết đã đi tìm thông tin về giải thưởng Lenin của đảng cộng sản Nga. Tuy nhiên, trên các trang tiếng Việt, không hề có thông tin nào về giải thưởng này. Chuyển sang tìm kiếm bằng tiếng Nga, cuối cùng đã tìm ra thông tin về giải thưởng. Đó là văn bản Quy định về giải thưởng Lenin của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản liên bang Nga. Xin đăng vắn tắt mấy nét chính về giải thưởng Lenin của Ủy ban trung ương đảng cộng sản liên bang Nga đăng tải ngày 19/4/2017 trên trang web của đảng này.

“1. Giải thưởng Lê-nin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được trao tặng cho những đóng góp đặc biệt cho các hoạt động có ý nghĩa xã hội góp phần xây dựng các nguyên tắc công bằng và chủ nghĩa nhân văn, vì sự thành công trong sản xuất tiên tiến và thực tiễn xã hội, trong nghiên cứu và hoạt động văn hóa.

2. Việc trao Giải thưởng là sự kiện Đảng Cộng sản Liên bang Nga ghi nhận công lao của những người được Giải thưởng đối với nhân dân lao động Nga trong việc bảo vệ và thực hiện các giá trị của chủ nghĩa xã hội, công lý và tiến bộ xã hội .

3. Giải thưởng được trao hàng năm. Số lượng Giải thưởng, lĩnh vực hoạt động của người đăng ký và quy mô tiền thưởng do Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga xác định…”

     Như vậy, đây là một giải thưởng của một đảng, đảng này không cầm quyền mà là đối lập, một đối lập ngày càng yếu thế ở Nga. Ông Nguyễn Phú Trọng, là Tổng bí thư một đảng, nhưng là đảng độc quyền cai trị trong chế độ cộng sản. Trong thực tế đã và đang diễn ra ở các nước cộng sản, Tổng bí thư là một nguyên thủ quốc gia. Một nguyên thủ quốc gia nhận giải thưởng của một đảng đối lập ở một quốc gia khác. Điều này hoàn toàn không có vinh dự gì, nếu như không muốn nói làm giảm giá trị của người nhận giải.

     Nhưng điều đó chưa phải tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là giải thưởng mang tên Lenin, một nhân vật đã bị chính nhân dân và nhà nước Nga đào thải, cả thế giới lên án vì đã thiết lập lên một chế độ tàn bạo, sắt máu và đi ngược lại các quyền tự do của con người. Nhân dân Nga đã từ bỏ, thoát khỏi chế độ cộng sản do chính Lenin thiết lập lên. Có thể nói rằng, việc nhận giải thưởng Lenin này của ông Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện hi hữu, lạ kỳ của thế giới.

     Ý nghĩa của việc trao và nhận giải thưởng này là gì? Đó là việc ông Trọng, đảng cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam quyết tâm theo đuổi con đường XHCN mà Liên Xô, nước Nga và thế giới đã đào thải. Ý nghĩa thực tế của việc này là ông Trọng và đảng cộng sản Việt Nam khẳng định sẽ mãi mãi độc quyền cai trị Việt Nam. Đối với đảng cộng sản Nga, lợi dụng việc Việt Nam mù quáng tiếp tục theo đuổi con đường cộng sản, đã trao giải thưởng này cho ông Trọng nhằm khuếch trương thanh thế, hoặc tìm sự hậu thuẫn nào đó của Việt Nam.

     Như vậy là đất nước chúng ta, có một đảng cộng sản lãnh đạo, một tổng bí thư đi ngược lại tiến bộ nhân loại, đi ngược lại trào lưu thế giới (con đường XHCN thế giới đã từ bỏ), đang dẫn dắt đất nước đi vào ngõ cụt. Nhìn vào sự đàn áp, các án tù mà nhà cầm quyền Việt Nam dành cho người đấu tranh, chúng ta thấy rằng quyết tâm duy trì con đường XHCN, duy trì chế độ độc tài là rất lớn. Qua sự việc nhận giải thưởng Lê Nin, một giải thưởng lỗi thời, bị thế giới đào thải của một tổng bí thư, một người đứng đầu đất nước trong thực tế, chúng ta càng được khẳng định về quyết tâm duy trì chế độ độc tài toàn trị cộng sản của đảng cộng sản Việt Nam./.

Hà Nội, ngày 20/12/2021

N.V.B