You are here

Bầu cử Quốc hội là bầu cho giặc nội xâm

Ảnh của nguyenvandai

Ngày 23/5/2021, tức là còn 1 tuần nữa, nhà nước độc tài CSVN sẽ tổ chức bầu cử QH khóa 15.

Nhờ có truyền thông mạng xã hội, đây là lần đầu tiên mà sự lừa dối trong việc bầu cử Quốc hội của nhà nước độc tài CSVN bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.


Đó là các quan chức chóp bu của nhà nước độc tài CSVN như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều đã được mạng xã hội nêu danh tính trước khi Đại hội 13 diễn ra một tháng và trước khi Quốc hội họp để bầu các chức danh này tới 4 tháng.

Và tới khi Quốc hội khóa 14 họp cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để bầu các chức danh Chủ TN, Thủy tướng, Chủ tịch QH. Những nhân vật được nêu tên trước đó nhiều tháng là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ đều được bầu vào đúng các chức danh đã được mạng xã hội đưa tin.

Như vậy, Quốc hội của nhà nước độc tài CSVN chỉ là công cụ để chế độ độc tài CSVN hợp pháp hóa các quyết định về nhân sự đã được các Hội nghị TƯ của đảng CSVN chấp thuận.

Bởi vì 100% những người được gọi là đại biểu Quốc hội cũng được chế độ độc tài CSVN lựa chọn và quyết định trước khi diễn ra bầu cử Quốc hội.

Bởi vậy bầu cử Quốc hội chỉ là một hình thức ngụy dân chủ của nhà nước độc tài CSVN bày vẽ vừa để tiêu tiền lãng phí của dân và lừa dối gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Tại sao nói đi bầu cử Quốc hội là đi bầu cho giặc nội xâm?

Trước tiên thì chúng ta phải khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng đảng và chế độ độc tài CSVN là giặc nội xâm của đất nước và Nhân dân Việt Nam; bởi vì đảng cộng sản Việt Nam là con đẻ của cộng sản Trung quốc và cộng sản quốc tế.

Đảng CSVN đã mang theo tư tưởng và chủ nghĩa ngoại lai về để nô dịch và cai trị người Việt Nam. Trong lịch sử thế giới, chỉ có đảng CSVN làm điều này với chính đồng bào của mình.

Sau khi cướp được chính quyền, đảng CSVN thiết lập hệ thống chính trị, pháp luật tạo điều kiện cho các quan chức CSVN có thể mua quan, bán chức, dễ dàng sử dụng quyền lực chính trị để tham nhũng, vơ vét của cải của người dân, doanh nghiệp và của quốc gia.

Mục đích của đảng và chế độ độc tài CSVN rất rõ ràng là tạo điều kiện cho các quan chức CSVN tham nhũng để bảo vệ chế độ, bảo vệ chế độ để tham nhũng.

Do đó, hầu hết quan chức độc tài CSVN từ trung ương tới địa phương đều tham nhũng. Tham nhũng là bản chất của đảng và chế độ độc tài CSVN. Tham nhũng là giặc nội xâm của đất nước và dân tộc.

Có nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực bị điều tra, truy tố và xét xử, nhưng đó không phải là chống tham nhũng mà cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ của nhà nước độc tài CSVN.

Những quan chức yếu thế thì sẽ bị hạ bệ và xử lý như những kẻ tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nhưng thực tế, những quan chức còn đang tại chức và có quyền xử lý những quan chức bị gọi là tham nhũng lại còn tham nhũng khủng khiếp hơn.

Ví dụ: Tô Lâm, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng,… bị cho là tham nhũng khủng khiếp hơn Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung,…

Ngoài việc giặc nội xâm độc tài CSVN tham nhũng, chúng còn phá hủy môi trường sống tự nhiên của người dân Việt Nam như chúng tàn phá rừng lấy gỗ, xây dựng các nhà máy thủy điện bừa bãi, khai thác tài nguyên cạn kiệt để thu lợi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,…

Giặc nội xâm độc tài CSVN còn phá hủy nghiêm trọng môi trường xã hội. Mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn như lời bà Trưởng phòng khảo thí của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã thốt lên trước Tòa án:

“Ai cũng gù, mình thẳng lưng thì thành người khuyết tật!”

Hay như nhà thơ bất đồng chính kiến đã viết:

“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”.

Người dân Việt Nam nói với nhau là thời kỳ độc tài CSVN cai trị là thời kỳ “đồ đểu”.

Như vậy, chúng ta đã xác định rất rõ ràng đảng và chế độ độc tài CSVN là giặc nội xâm của đất nước và Nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt nam đã nhận thức rõ giặc nội xâm độc tài CSVN sử dụng Quốc hội như công cụ cai trị Nhân dân.

Nhân dân Việt Nam cũng nhân thức rõ giặc nội xâm độc tài CSVN tổ chức bầu cử đề lừa dối Nhân dân.

Vậy nên, việc đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội độc tài CSVN chẳng khác nào bầu cho giặc nội xâm và thừa nhận sự cai trị hợp pháp của giặc nội xâm.