You are here

Phi chính trị hóa Quân đội, đảng CSVN có tồn tại được không?

Ảnh của nguyenvandai

Ngày 22 tháng 12 hàng năm là ngày thành lập quân đội Việt Nam. Từ ngày thành lập tới nay, quân đội Việt Nam được nuôi nấng, trang bị bởi nguồn tài chính từ đâu? Quân đội trung thành với ai và nhiệm vụ chính là gì?


Ở các quốc gia tự do, dân chủ đa đảng văn minh thì quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân và Tổ quốc khi có chiến tranh, hoặc tham gia cứu trợ quốc gia khi có thảm họa, dịch bệnh, thiên tai nghiêm trọng.

Quân đội phải trung lập, không được phép đứng về bất kỳ một đảng phái chính trị nào. Các đảng phái chính trị không được phép xây dựng các tổ chức của đảng ở trong quân đội.

Ở Việt Nam, quân đội được nuôi nấng và trang bị bằng nguồn tài chính từ tiền thuế bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của Nhân dân.

Nhiệm vụ xuyên suốt của quân đội là công cụ bảo vệ cho quyền lực và lợi ích phi pháp của đảng và chế độ độc tài CSVN. Thực chất là trung thành và bảo vệ cho quyền lực và lợi ích phi pháp của tầng lớp chóp bu CSVN chỉ có 200 ủy viên TƯ, Bộ chính trị và Ban bí thư.

Tầng lớp chóp bu CSVN còn tham nhũng từ nguồn ngân sách nuôi quân đội, tham nhũng trong việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng.

Quan chức quân đội ở các địa phương còn tham nhũng trong việc tuyển quân hàng năm.

Nhân dân Việt Nam không chỉ phải nuôi những binh lính, sĩ quan thường trực chiến đấu, mà còn phải nuôi cả hệ thống các tổ chức của đảng CSVN ở trong quân đội. Nhiệm vụ của các tổ chức của đảng CSVN ở trong quân đội là kiểm soát về mặt tư tưởng của chiến sĩ và sĩ quan.

Tại sao đảng CSVN phải dựa vào sự bảo vệ của quân đội?

Thứ nhất là từ khí cướp được chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Đảng CSVN đã tước đoạt các quyền con người về chính trị của Nhân dân Việt Nam, trong đó có cả những đảng viên đảng CSVN.

Các đảng viên đảng CSVN không có quyền tự do ứng cử và bầu cử vào tầng lớp lãnh đạo chóp bu trong đảng CSVN. Mọi quyền lực chính trị của đất nước đều nằm trong tay khoảng 200 người là ủy viên Ban chấp hành Trung ương, bao gồm các ủy viên Bộ chính trị và Ban bí thư.

Thứ hai là tầng lớp chóp bu của đảng CSVN áp đặt sự cai trị bất công trên toàn thể gần 100 triệu dân VN gồm cả gần 5 triệu đảng viên đảng CSVN

Thứ ba là trong gần 80 năm cai trị đất nước, các tầng lớp chop bu CSVN đã gây ra biết bao tội ác nghiêm trọng về nhân quyền, tham nhũng và phá hoại đất nước.

Bởi vậy các thế hệ của tầng lớp chóp bu CSVN luôn luôn lo sợ một ngày nào đó Nhân dân vùng lên trừng trị họ.

Vậy không có quân đội bảo vệ đảng và chế độ độc tài CSVN có tồn tại được không?

Ở các quốc gia tự do, dân chủ đa đảng văn minh thì chế độ chính trị dân chủ được thiết lập dựa trên sự ưng thuận của Nhân dân. Chế độ chính trị tự do, dân chủ được sự bảo vệ của Nhân dân và Hiến pháp chứ không phải sự bảo vệ của quân đội.

Các đảng chính trị ra đời và tồn tại dựa trên năng lực, uy tín và cương lĩnh hoạt động đúng đắn của các đảng phái chính trị.

Các đảng phái chính trị không cần tới sự bảo vệ của quân đội.

Nhưng ở Việt Nam, đảng CSVN thiết lập lên chế độ độc tài CSVN bằng bạo lực. Đồng thời cả đảng và chế độ độc tài CSVN tồn tại và cai trị đất nước cũng bằng bạo lực, khủng bố và trấn áp.

Và quân đội là một trong những công cụ mà đảng và chế độ độc tài CSVN sử dụng để khủng bố và trấn áp Nhân dân.

Bởi thiếu đi công cụ trấn áp, khủng bố và bạo lực là quân đội thì đảng và chế độ độc tài CSVN không thể tồn tại được.

Phi chính trị hóa quân đội là gì?

Trong nhiều năm qua, các nhân sĩ trí thức yêu nước, các tổ chức đấu tranh dân chủ và người dân Việt ở trong và ngoài nước đều đòi hỏi nhà nước độc tài CSVN phải phi chính trị hóa quân đội.

Phi chính trị hóa quân đội là quân đội phải trung lập, chỉ bảo vệ Nhân dân và Tổ quốc.

Đảng CSVN phải triệt thoái tất các tổ chức của đảng ở trong quân đội. Tất cả các sĩ quan và binh lính trong quân đội Việt Nam không được tham gia đảng CSVN.

Phi chính trị hóa quân đội là yếu tố bắt buộc của bất kỳ một chế độ chính trị tự do dân chủ nào trên thế giới.

Phi chính trị hóa quân đội được ví von như cai sữa mẹ cho đảng CSVN ở lứa tuổi ngoài 90.

Phi chính trị hóa quân đội thực chất là giúp cho đảng CSVN tự sửa chữa sai lầm và tự đứng trên đôi chân của mình nếu họ còn mong muốn được tồn tại trong nền chính trị tự do, dân của Việt Nam trong tương lai.

Liệu rằng đảng CSVN có đủ bản lĩnh để phi chính trị hóa quân đội hay họ sẽ tiếp tục dựa dẫm vào quân đội cho tới khi có một cuộc Cách mạng nổ ra ở Việt Nam, và chính quân đội sẽ là lực lượng kết liễu chế độ độc tài CSVN!?