You are here

VIỆT NAM NGÀY MAI

Ai cũng có một hình dung về Việt Nam tương lai mà mình muốn sống.

Tôi cũng vậy, nước Việt Nam tôi muốn sống và mong dự phần dựng xây ngay trong thế hệ của tôi, trông như sau:

(1) Xã hội lớn và nhiều tài sản, nhà nước nhỏ gọn và ít tài sản nhưng mạnh mẽ và hiệu năng.

Thực hiện đa sở hữu về đất đai, trong đó chủ yếu là sở hữu tư nhân về đất đai, nhà nước sở hữu và quản lý càng ít đất đai càng tốt. Đất đai chỉ có thể được chuyển giao thông qua thương lượng ôn hoà trong một thể thức đảm bảo cả công bằng xã hội lẫn phát triển quốc gia.

Giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước xuống càng ít càng tốt bằng cách biến doanh nghiệp nhà nước thành những doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.

Quyền lực nhà nước càng nhỏ càng tốt bằng cách chia ra nhiều phần khác nhau và chế ước nhau: hàng ngang giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp và các chức năng khác ấn định bởi luật, hàng dọc giữa trung ương và địa phương. Không phần nào đủ mạnh để bao trùm phần khác hoặc không chịu chế ước bởi phần khác.

Giảm số lượng hội đoàn nhà nước xuống càng ít càng tốt bằng cách khuyến khích người dân lập hội nhóm giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Hội đoàn nhà nước chuyển thành hội đoàn xã hội.

Nhà nước không làm báo, chỉ có báo chí tư nhân. Không ai có quyền yêu cầu báo chí viết gì và không viết gì, ngoài chính nó.

Đại học tự trị. Không ai có quyền yêu cầu đại học dạy gì và không dạy gì, ngoài chính nó.

Loại bỏ chức năng tuyên truyền chính trị của hệ thống nhà trường các cấp. Cải tổ chương trình giáo dục phổ thông theo hướng thực học và thực nghiệp.

Giảm nhân sự nhà nước xuống càng ít càng tốt bằng cách tạm thời nhận ít người mới lại, thu hẹp chức năng nhà nước và hiện đại hoá việc quản trị công. Tránh sa thải nhân sự hiện tại.

(2) Khuyến khích cạnh tranh

Ủng hộ tinh thần cạnh tranh lành mạnh dựa trên luật lệ công bằng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hoá. Mục tiêu của cạnh tranh là phát triển. Quốc gia phát triển toàn diện trên cơ sở xã hội cạnh tranh toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực đời sống.

Thực tài là tiêu chí quan trọng bậc nhất trong tuyển dụng, bổ nhiệm, cất nhắc nhân sự trong bộ máy công quyền. Các kỳ thi quốc gia tuyển chọn công chức sẽ được tổ chức tập trung, rộng mở cho tất cả công dân Việt Nam không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, lý lịch gia đình, tôn giáo, sắc tộc, giới tính.

Chấm dứt mọi hình thức độc quyền tồn tại trong xã hội.

Cấm sinh hoạt đảng phái trong bộ máy hành chính, toà án, quân đội, công an, trường học, bệnh viện và mọi tổ chức công khác. Toàn bộ hệ thống công quyền và công lập hoạt động trên nguyên tắc phi đảng phái, trung lập về mặt chính trị, phụng sự Tổ Quốc và nhân dân, dưới sự điều hành của một chính quyền dân cử đích thực.

(3) Hòa hợp - hoà giải - hoà hiếu - học hỏi

Hòa hợp giữa cá nhân, gia đình, và xã hội. Tôn trọng khát vọng tự do và mưu cầu thăng tiến của mỗi cá nhân trong sự hài hoà với các giá trị gia đình và xã hội.

Xoá bỏ chủ nghĩa lý lịch và phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Bất kỳ người Việt Nam nào, không phân hoàn cảnh xuất thân, lý lịch gia đình, tôn giáo, sắc tộc, giới tính cũng đều có cơ hội thăng tiến trong guồng máy quốc gia và xã hội ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ chính trị, kinh tế, đến văn hoá, giáo dục.

Hoà giải quốc gia sẽ diễn ra liên tục dựa trên niềm tin vào công lý và sự thật, phẩm giá con người và lòng khoan dung. Trước mắt, thực hiện chung một chế độ phúc lợi xã hội cho thương bệnh binh, thương phế binh Việt Nam còn sống của tất cả các bên trong các cuộc chiến tranh như bước đầu tiên của quá trình hoà giải sâu rộng và thực lòng.

Một Ủy ban Tìm kiếm Sự thật sẽ được lập để, trong khả năng cao nhất của mình, minh oan cho những nạn nhân của bạo lực và cưỡng bách của chính quyền qua các thời kỳ. Một chính quyền dân cử đích thực, trên nguyên tắc kế thừa và liên tục quốc gia, sẽ thay mặt quốc gia gửi lời xin lỗi và bồi thường thỏa đáng đến những nạn nhân này.

Kiếm tìm hoà bình và hữu nghị với lân bang trong tinh thần bình đẳng: không o ép nước nhỏ, không phủ phục nước lớn.

Phát triển vượt bậc quốc gia nhờ vào học hỏi và hợp tác với những quốc gia văn minh tiến bộ nhất thế giới là phương cách chủ yếu để bảo vệ chủ quyền đất nước trước mọi âm mưu bành trướng của bất kỳ thế lực nào.

(4) Công lý

Quốc gia, trong mắt quốc dân, phải luôn là hiện thân của công lý.

Công lý không chỉ là chất keo kết dính quốc gia mà còn là một bảo đảm cho phẩm giá con người. Ở nước Việt Nam, phẩm giá con người là bất khả xâm phạm.

Nhà nước là công cụ chính yếu để xã hội kiếm tìm công lý, bằng lập pháp mẫu mực, hành pháp hiệu năng, và tư pháp độc lập.

Bảo đảm cuối cùng của công lý nằm ở tinh thần công dân của mỗi người Việt Nam dám dấn thân vì lẽ phải trong sự thôi thúc của lương tri.

Còn bạn, nước Việt Nam bạn muốn sống trông như thế nào?