You are here

Đảng CSVN cần chấp nhận đa Đảng thay vì đàn áp

Ảnh của nguyenvandai

Trước hết, chúng ta trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam cần có đa đảng?

Đa đảng là một trong 3 yếu tố chính để hình thành nên một nhà nước dân chủ văn minh. Ba yếu tố chính đó bao gồm: đa đảng, báo chí tự do, bầu cử tự do và nhiều yếu tố phụ khác. Bất kỳ quốc gia nào mà thiếu một trong 3 yếu tố trên thì quốc gia đó không phải là một quốc gia dân chủ.


Đa đảng đảm bào quyền tự do và bình đẳng của mọi công dân về quyền chính trị trong việc tham gia hoặc thành lập các tổ chức đảng phái chính trị.

Ví dụ Việt Nam có khoảng 97 triệu dân, trong đó có hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Những công dân này có quyền thành lập và tham gia đảng CSVN. Còn hơn 90 triệu công dân khác đang bị tước đoạt quyền tự do chính trị này. Đó là sự bất bình đẳng.

Thứ hai, đây là thời điểm lịch sử để đảng CSVN thay đổi thể chế chính trị từ chế độ độc đảng phi dân chủ sang chế độ dân chủ đa đảng vì các yếu tố từ quốc tế lẫn trong nước.

Cuộc đối đầu Mỹ và Trung quốc, cộng với đại dịch Coivd 19 đã làm thay đổi cả thế giới về kinh tế, chính trị,…. Và hậu đại dịch Covid 19 thì chắc chắn 1 trật tự thế giới mới sẽ dần dần được thiết lập.

Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo trong chính phủ của ông đã rất nhiều lần trực tiếp chỉ trích đảng cộng sản và CNXH đã gây ra đau khổ cho các dân tộc, quốc gia mà nó đang cai trị.

Và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nói rõ cuộc đối đầu với đảng CS Trung quốc chứ không phải Nhân dân Trung quốc. Chính quyền Mỹ cũng đang xúc tiến hình thành lên khối các nước đồng minh để đối đầu và kìm chế tham vọng bá quyền của nhà nước cộng sản Trung quốc ở khu vực và thế giới.

Vì lợi ích của đất nước và Nhân dân, với vai trò là chủ nhà chính của khu vực biển Đông thì Việt Nam cần phải tham gia tích cực trong việc thành lập khối liên minh này.

Với bối cảnh quốc tế như vậy và đảng CSVN đang chuẩn bị đại hội toàn quốc lần thứ 13, nên việc các đảng viên của đảng CSVN từ trung ương tới địa phương cần thảo luận về việc chấp nhận đa đảng tại Việt Nam ngay sau đại hội.

Cần bắt đầu một tiến trình dân chủ cho Việt Nam ngay từ đầu năm 2021.

Thứ ba, bất kỳ Đảng nào cũng từ Nhân dân mà ra.

Các Đảng khác đã hoặc sẽ được thành lập đều bởi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Và cùng với mục đích mong muốn được đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Không có Đảng nào được thành lập mà có mục đích đi ngược với lợi ích của Nhân dân và đất nước.

Thứ tư, việc các Đảng được tự do thành lập và hoạt động cũng thể hiện khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Mỗi năm có hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đi du học ở các nước dân chủ văn minh như Mỹ, Canada, Úc và các nước Âu châu. Họ tiếp thu những kiến thức, kỹ năng quản trị đất nước từ những nền chính trị tiến bộ và văn minh.

Những thanh niên này đang khát khao được thành lập, hoạt động những Đảng chính trị với những xu hướng khác nhau, nhưng cùng chung mục đích phục vụ Nhân dân và đất nước.

Họ mong muốn được tự do ra ứng cử Tổng thống hay Dân biểu,… để thể hiện khả năng của mình.

Cuối cùng là vai trò của Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy đảng CSVN chấp nhận đa Đảng.

Nếu như hàng chục triệu thanh niên Việt Nam khát khao có đa Đảng nhưng chỉ để những khát khao đó trong suy nghĩ của mình thì đảng CSVN đâu có biết mà đáp ứng.

Bất kỳ một đảng cầm quyền nào hay một chế độ nào cũng phải đáp ứng nguyện vọng, đòi hỏi, khát khao,… của tuổi trẻ và đa số người dân. Đảng cầm quyền và chế độ đó sẽ sụp đổ nếu không đáp ứng nguyện vọng của đa số Nhân dân.

Ngày nay, với sức mạnh của truyền thông MXH, rất dễ dàng để mọi người dân, đặc biệt là tuổi trẻ thể hiện nguyện vọng, mong muốn của mình.

Các bạn hãy tưởng tưởng, nếu buổi tối nay, hàng triệu thanh niên Việt Nam viết trên Facebook của mình một câu: “Tôi có nguyện vọng Việt Nam có đa Đảng”. Ngày mai khi tỉnh dậy bạn sẽ thấy có sự thay đổi.

Các bạn kiên nhẫn làm như vậy, chắc chắn nguyện vọng của các bạn và hơn 90 triệu người Việt Nam sẽ được đáp ứng.

Đảng CSVN hiểu rằng họ phải đáp ứng mong muốn của các bạn, nếu không hậu quả xấu sẽ đến với họ.