You are here

Nhân dân Việt Nam đã có quyền chọn độc đảng hay đa đảng?

Ảnh của nguyenvandai

Trên trang báo điện tử Đồng Nai có đăng bài viết của Ts Vũ Thị Nghĩa, Trường Chính trị Đồng Nai với tiêu đề: Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng.


Ts Vũ Thị Nghĩa kết thúc bài viết như sau:

Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải sự áp đặt từ phía Đảng hay một lực lượng chính trị nào khác mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định: Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng.”

Câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây: Việt Nam là Nhân dân Việt Nam hay đảng cộng sản Việt Nam?

Sau khi bài viết của Ts Vũ Thị Nghĩa được đăng tải, dư luận trên mạng xã hội đã phản đối dữ dội. Đa số ý kiến đều phản đối chế độ độc đảng cộng sản và bày tỏ mong muốn Việt Nam có đa đảng.

Trên kênh Youtube Luật sư Nguyễn Văn Đài có đăng tải video với tiêu đề Đồng bào thích độc đảng hay đa đảng. Hiện đã có 37 nghìn lượt người xem, có hơn 13, nghìn người like, và hơn 700 người bày tỏ công khai muốn đa đảng. Trên trang Facebook cũng có con số tương tự. Trong khi trên cả Youtube và Facebook chỉ có khoảng 10 người có ý kiến phản đối đa đảng.

Có thể nói rằng đa số người dân Việt Nam mong muốn đa đảng, có điều họ mạnh mẽ bày tỏ công khai hay thầm kín mà thôi.

Như vậy, Ts Vũ Thị Nghĩa đã đánh đồng giữa Nhân dân Việt Nam với đảng cộng sản. Trong khi sự khác biệt về quyền và lợi ích giữa Nhân dân và đảng cộng sản là đối lập với nhau.

Câu hỏi thứ hai, sự cai trị của chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam với đất nước và Nhân dân Việt Nam là sự áp đặt của đảng cộng sản hay sự lựa chọn của Nhân dân Việt Nam?

Đảng cộng sản Việt Nam đã sử dụng bạo lực cướp chính quyền từ Vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim vào ngày 17, 19, 23 tháng 8 năm 1945.

Trong 75 năm qua, đảng CSVN sử dụng bạo lực trấn áp, sách nhiễu, đánh đập và cầm tù các cá nhân bất đồng chính kiến và các tổ chức, đảng phái chính trị đối lập.

Đảng CSVN tước đoạt các quyền tự do chính trị của người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền báo chí tư nhân, quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do biểu tình.

Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị của đảng CSVN quyết định toàn bộ các vị trí cầm quyền như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, thành phố, các đại biểu quốc hội,… Như vậy các cuộc bầu cử quốc hội, hội đồng Nhân dân các cấp chỉ là hình thức. Lá phiếu của Nhân dân Việt Nam không có giá trị gì hết.

Như vậy, chế độ độc đảng CSVN là sự áp đặt bằng bạo lực và trấn áp với Nhân dân Việt Nam.

Câu hỏi thứ ba, Nhân dân Việt Nam sẽ chọn độc đảng hay đa đảng khi họ có quyền lựa chọn và quyết định?

Ngày nay, qua mạng xã hội thì chúng ta có thể đánh giá được ý nguyện của Nhân dân Việt Nam về mọi vấn đề của đời sống chính trị xã hội.

Trong những tháng tới chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò qua mạng xã hội về ý nguyện của Nhân dân về chế độ độc đảng và đa đảng. Tôi tin rằng đa số những người được hỏi sẽ lựa chọn đa đảng.

Câu hỏi thứ tư, đảng CSVN có thể tồn tại trong chế độ đa đảng?

Trong thâm tâm và suy nghĩ các nhà cầm quyền của đảng CSVN và mỗi đảng viên đều rất sợ đa đảng. Bởi hơn ai hết họ hiểu sự lạc hậu về tư tưởng, yếu kém về năng lực và đạo đức của mỗi đảng viên.

Đảng CSVN biết rằng họ không thể tồn tại trong một nền chính trị dân chủ đa đảng.

Chúng ta có thể kết luận rằng đảng CSVN không cần, không muốn đa đảng. Nhưng Nhân dân Việt Nam mong muốn và khát khao có một chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam.