You are here

Đảng CSVN muốn tồn tại phải làm gì?

Ảnh của nguyenvandai

Trong lịch sử chính trị thế giới cho thấy không một chế độ độc tài toàn trị nào có thể tồn tại mãi mãi. Tại sao như vậy?

Bởi các chế phong kiến trung ương tập quyền trước đây, hay các chế độ độc tài, độc đảng toàn trị như chế độ độc đảng CSVN luôn đi ngược lại lợi ích của đất nước và Nhân dân.


Các chế độ độc đảng toàn trị như chế độ độc đảng CSVN luôn coi Nhân dân của mình, đồng bảo của mình là đối tượng để cai trị và bóc lột nhằm thỏa mãn giấc mộng làm giàu và cuộc sống hủ bại của tập đoàn cai trị.

Do đó, trong suốt quá trình tồn tại của các chế độ độc đảng cộng sản toàn trị, họ luôn luôn bị các tầng lớp Nhân dân đứng lên đấu tranh xóa bỏ chúng. Ngày nay, các cuộc đấu tranh của các tầng lớp Nhân dân còn được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và kiều bào ở trên thế giới.

Vậy nên, sớm hay muộn thì chế độ độc đảng cộng sản VN cũng sẽ chung số phận như các đảng và chế độ CS ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, bị Nhân dân lật đổ nếu họ không chịu chấp nhận một tiến trình dân chủ cho đất nước.

Tôi đưa ra 7 yếu tố sẽ khiến đảng và chế độ CSVN sẽ bị Nhân dân đứng lên xóa bỏ.Trong đó có 6 tội ác mà đảng CSVN đã gây ra cho Nhân dân trong 75 năm cai trị của họ và một yếu tố trợ giúp của mạng xã hội.

Thứ nhất là tội ác mà đảng CSVN đã cướp đoạt quyền lực chính trị của Nhân dân;

Thứ hai là tội ác mà đảng CSVN đã cướp đoạt tài sản, đất đai của người dân, doanh nghiệp và của đất nước;

Thứ ba là tội ác mà đảng CSVN đã vi phạm nhân quyền và đàn áp người dân đấu tranh vì nhân quyền;

Thứ tư là đảng CSVN đã hủy hoại môi trường, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân;

Thứ năm là quan chức cộng sản tham nhũng, hủ bại nên hủy hoại nền tảng đạo đức truyền thống của dân tộc;

Thứ sáu là đảng CSVN đã bán rẻ chủ quyền quốc gia trong các Hiệp định đã ký với Trung Quốc như Hiệp định biên giới, Hiệp định dẫn độ,…

Thứ bảy là với sức mạnh của truyền thông mạng xã hội sẽ là phương tiện đấu tranh hiệu quả nhất để kết thúc đảng và chế độ CSVN.

Vậy đảng CSVN muốn tồn tại và đồng hành cùng dân tộc thì phải làm gì?

Tôi nhắc lại câu nói của Tổng Biên tập tờ Hoàn cầu của đảng CSTQ đã có phát biểu rằng " nếu chính quyền cộng sản Việt Nam không dựa vào cộng sản Trung Quốc thì không tồn tại lâu dài"

Vậy phải chăng đảng và chế độ CSVN muốn tồn tại phải dựa vào CSTQ?

Theo quan điểm của tôi thì không phải như vậy. Vì càng dựa vào CSTQ thì đảng và chế độ CSVN càng sớm sụp đổ vì các tội ác của chế độ CSVN đã gây ra với Nhân dân mà tôi nêu ở trên. Và vì đa số Nhân dân VN không ưa và căm ghét đảng và chế độ CSTQ.

Vậy đảng CSVN muốn tồn tại thì phải làm gì?

Đó là đảng CSVN cần phải chấp nhận một tiến trình dân chủ cho Việt Nam theo 7 bước:

Thứ nhất là thả hết các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm;

Thứ hai là chấp nhận cho các tờ báo tư nhân độc lập tự do thành lập và hoạt động;

Thứ ba là thừa nhận và để cho các tổ chức XHDS tự do thành lập và hoạt động;

Thứ tư là xây dựng luật về đăng ký và hoạt động đảng chính trị để mọi công dân có quyền tự do tham gia, thành lập và hoạt động đảng phái chính trị;

Thứ năm là thành lập Hội đồng soạn thảo Hiến pháp mới và luật bầu cử mới có sự tham gia của đại diện các đảng phái chính trị khác nhau;

Thứ sáu là tiến hành trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới, luật bầu cử;

Cuối cùng là tổ chức tổng tuyển cử.