You are here

Chuyện giáo dục nhìn từ một tấm ảnh

Câu hỏi cốt lõi của giáo dục vẫn luôn xoay quanh vấn đề dạy ai, dạy cái gì, dạy để làm gì và con người sẽ về đâu sau khi học? Bởi nếu không nắm bắt được đối tượng thụ đắc giáo dục thì việc dạy sẽ bị thiên lệch, sẽ thiếu đi triết lý giáo dục và một khi không có triết lý giáo dục nghiêm túc thì người ta sẽ không biết dạy cái gì, dạy để làm gì và hệ quả là con người sẽ trở nên méo mó, hỏng hóc sau khi thụ đắc việc giáo dục. Câu chuyện giáo dục là câu chuyện gây nhức nhối ở các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Việt Nam, một quốc gia được xem là nơi có nguồn chất xám nổi trội của khu vực, thậm chí thế giới nhưng nền giáo dục luôn trong tình trạng mất trọng tâm. Và, câu chuyện giáo dục càng phơi bày nhiều bất cập hơn trong thời đại tương tác xã hội nhanh chóng, liền mạch như hiện nay. Từ một tấm ảnh trên facebook, sau một buổi nhận thưởng, nó cho thấy bao chuyện nhức nhối!