You are here

Vấn đề kỳ thị, phân biệt đối xử trong chế độ cộng sản tại Việt Nam

Ảnh của nguyenvandai

Trong những ngày vừa qua, người da đen George Floyd dùng tiền giả mua hàng, sau đó bị cảnh sát Mỹ khống chế bằng vũ lực dẫn đến người da đen này thiệt mạng, sự việc đang gây ra hàng trăm cuộc biểu tình gây chấn động trên khắp nước Mỹ.


Bộ máy truyền thông, và dư luận viên của chế độ cộng sản VN tuyên truyền về nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ và chê bai nước Mỹ.

Vậy vấn đề kỳ thị hay phân biệt đối xử trong chế độ CSVN có hay không, nó khác gì so với nước Mỹ?

Trước tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm chung về kỳ thị:

Kỳ thị hay phân biệt đối xử là một thuật ngữ xã hội học nhằm chỉ tới một sự đối xử đối với một cá nhân hay một nhóm nhất định dựa vào sự phân loại tầng lớp hay đẳng cấp. Phân biệt đối xử thực tế là một hành vi, định kiến đối với một nhóm khác. Nó bao gồm việc loại bỏ hoặc hạn chế các thành viên trong một nhóm khỏi những cơ hội mà những nhóm khác được tiếp cận. Liên Hiệp Quốc giải thích như sau: "Những hành vi phân biệt đối xử có nhiều hình thức, nhưng tất cả chúng đều có liên quan đến một số hình thức loại trừ và từ chối".

Những chủ đề/khía cạnh tạo ra sự phân biệt đối xử trong xã hội rất đa dạng: giới tínhđộ tuổichủng tộcsắc tộcquốc tịchngười khuyết tật, người mắc bệnh tâm thầnbệnh truyền nhiễmthiên hướng tình dục, mắc nghiện ma túyvai trò xã hội, chức vị trong chính quyền, chênh lệch giàu - nghèo, tư tưởng về tôn giáoquan điểm chính trị, sự tham gia các đảng phái chính trị, trình độ học vấncon trưởng - con thứcon đẻ - con nuôidân bản địa - dân nhập cưnghĩa vụ quân sự...

Thực tế, trong xã hội có tới hàng trăm yếu tố/khía cạnh tạo ra sự phân biệt đối xử mà không một ai và không một bộ luật nào có thể liệt kê hết được. Do vậy, các nước thường không xây dựng một bộ luật tổng hợp về chống phân biệt đối xử mà sẽ phân chia, lồng ghép các quy định về chống phân biệt đối xử trong từng bộ luật chuyên ngành (ví dụ: Luật người cao tuổi sẽ quy định cấm phân biệt đối xử về tuổi tác, Luật giáo dục sẽ quy định cấm phân biệt đối xử về học vấn, Luật người khuyết tật sẽ quy định cấm phân biệt đối xử đối với người tàn tật...)

Thứ hai, khái niệm kỳ thị trong chế độ cộng sản Việt Nam là gì?

Trong chế độ cộng sản VN thì khái niệm kỳ thị có khác. Kỳ thị không còn chỉ là một thuật ngữ xã hội học mà nó còn là một thuật ngữ chính trị học, luật học nhằm chỉ tới những người có quan điểm chính trị khác biệt, đối lập với đảng và chế độ cộng sản Việt Nam. Những công dân Việt Nam có quan điểm chính trị khác biệt, đối lập thì bị nhà cầm quyền gọi là “thế lực thù địch, phản động.”

Nhà cầm quyền cộng sản VN dùng các lực lượng an ninh, cảnh sát để trấn áp, sách nhiễu, triệt hạ công ăn việc làm, đánh đập, cầm tù. Mục đích của nhà cầm quyền cộng sản VN là loại những nhóm người này ra khỏi các sinh hoạt của đời sống chính trị, xã hội Việt Nam.

Chúng ta cùng nhau xem xét sự khác biệt giữa vấn đề kỳ thị ở Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thứ nhất, Hiến pháp và hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ qui định mọi người đều bình đẳng, cấm mọi hành vi kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị,.....

Trong khi đó sự kỳ thị và phân biệt đối xử thể hiện ngay trong điều 4 Hiến pháp VN khi qui định quyền lực lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN. Bộ luật hình sự qui định tai các điều 109, 117 phạt tù những người hoạt động chính trị đối lập, tuyên truyền các quan điểm chính trị đối lập hay khác biệt với đảng CSVN.

Thứ hai, các cơ quan truyền thông của chính phủ hay tư nhân ở Hoa Kỳ bị nghiêm cấm việc tuyên truyền về vấn đề kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, chính trị,....

Trong khi đó bộ máy truyền thông của chế độ cộng sản công khai và tự do tuyên truyền cho vấn đề kỳ thị quan điểm chính trị khi họ công khai gọi những người bất đồng chính kiến, đối lập chính trị là “thế lực thù địch, phản động”.

Thứ ba, vấn đề kỳ thị ở Hoa Kỳ chỉ là những hiện tượng cá biệt giữa các công dân với nhau hay giữa các nhóm nhỏ công dân với nhau. Những người da màu, tôn giáo khác nhau, quan điểm chính trị khác nhau vẫn được tự do, bình đẳng trong việc tham gia các đảng phái chính trị, xã hội dân sự, tự do ứng cử, tham gia bộ máy chính quyền,....

Trong khi ở chế độ CSVN, kỳ thị chính trị mang bản chất sống còn của chế độ cộng sản VN. Những người bất đồng chính kiến, quan điểm chính trị đối lập,... chưa bị đánh đập và vào tù thì còn là may mắn.

Việc ứng cử, hoạt động chính trị, tham gia bộ máy chính quyền của những người bất đồng chính kiến thì trong giấc mơ cũng chẳng bao giờ có dưới chế độ cộng sản VN.

Thứ tư, vấn đề kỳ thị ở Hoa Kỳ khi xảy ra thì bị cả chính quyền và xã hội lên án.

Trong khi đó vấn đề kỳ thị chính trị ở VN lại do nhà cầm quyền cộng sản gây ra, và bộ máy truyền thông tuyên truyền, cổ vũ.

Thứ năm, trong xã hội Hoa Kỳ, đấu tranh xóa bỏ vấn đề kỳ thị là thúc đẩy xã hội tiến bộ văn minh, đề cao tình yêu thương, sự cảm thông và lòng khoan dung giữa các nhóm người, chủng tộc người trong xã hội. Đấu tranh xóa bỏ nạn kỳ thị ở Hoa Kỳ không làm thay đổi chế độ chính trị. Trong cuộc đấu tranh này cả người dân và chính quyền HK cùng đồng hành để chống lại những cá nhân, những nhóm có chủ trương hay thái độ kỳ thị.

Ở Việt Nam, đấu tranh xóa bỏ nạn kỳ thị về chính trị chính là đấu tranh xóa bỏ cái chế độ cộng sản đã sinh ra nó. Đây là cuộc đấu tranh một mất, một còn của Nhân dân VN với đảng và chế độ CS. Còn chế độ CS thì vấn đề kỳ thị chính trị mãi mãi còn tồn tại, nó cản trở người dân VN xây dựng xã hội tự do, dân chủ, công bằng, văn minh và thịnh vượng.