You are here

BỘ TRƯỞNG BƯNG BÍT

Chẳng có gì bất ngờ trước việc Bộ trưởng Trần Hồng Hà mời báo chí rời khỏi phòng họp về ô nhiễm không khí hôm nay, bởi cũng chính vị bộ trưởng bưng bít này đã từng:

Giấu nhẹm nguyên nhân cá chết trong thảm họa Formosa bằng một lý do không thể buồn cười hơn là thủy triều đỏ (tảo nở hoa) [1];

Làm trái Luật Bảo vệ Môi trường 2014 một cách có hệ thống khi kiên quyết không công khai các Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) nhằm vô hiệu hóa quyền giám sát của người dân và báo chí [2];

Cùng một lúc vi phạm Luật Tiếp cận Thông tin 2016 lẫn Luật Tiếp Công dân 2013 khi chẳng những không trả lời đơn thư của hàng ngàn công dân đòi hỏi công khai ĐTM của dự án Tam Đảo II (Sun Group) theo luật định mà còn phớt lờ yêu cầu tương tự của báo Phụ nữ - là một cơ quan báo chí nhà nước [3];

Công thức vận hành của Bộ TN-MT đã dần hiện rõ: Đầu tiên họ giấu nhẹm những bản ĐTM để các dự án gây ô nhiễm môi trường thoát khỏi tầm giám sát của báo chí và công chúng, dễ dàng đi vào hoạt động; đến khi các dự án này gây ô nhiễm thực sự khiến người dân giận dữ thì họ bày trò họp bàn tìm nguyên nhân, giải pháp song lại ngăn cấm báo chí để không thể truy vấn đến cùng nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm ở sự bưng bít thông tin của họ.

Giải pháp của vấn đề ô nhiễm môi trường đầu tiên phải là minh bạch thông tin, để quy trình ĐTM dưới tai mắt nhân dân và báo chí thực sự thành một chốt chặn thể chế ngăn các dự án ô nhiễm từ ngay trong trứng nước.

Mà muốn thế thì việc đầu tiên cần làm là bộ trưởng bưng bít Trần Hồng Hà cần phải ra đi.

---
[1] https://tuoitre.vn/phong-ve/hop-bao-nguyen-nhan-ca-chet-chua-thay-moi-lien-he-voi-formosa-1091707.htm

[2] [3] https://tuoitre.vn/phong-ve/hop-bao-nguyen-nhan-ca-chet-chua-thay-moi-lien-he-voi-formosa-1091707.htm