You are here

Đà Nẵng: Phải đấu thầu quốc tế làm quy hoạch thành phố

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [1]. Việc xây dựng quy hoạch này vốn đã được thành phố hồi đầu năm nay giao cho liên danh tư vấn Sakae Corporate Advisory (Sakae) và Surbana Jurong cùng đến từ Singapre. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Đà Nẵng, với sự cho phép của Chính phủ, đã vận dụng điều khoản đặc biệt trong Luật Đầu tư hiện hành để giao cho liên danh đến từ SIngapre không qua đấu thầu. [2]

Bởi vậy góp ý cần thiết ở đây có thể không phải là Liên danh này sẽ thực hiện công việc của họ như thế nào, mà là vì sao họ lại được Đà Nẵng ưu ái ‘chọn mặt gửi vàng’ chỉ định thầu. Điều này càng vô lý hơn nếu nhìn vào năng lực của một trong hai bên của Liên danh - Sakae. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình Sakae luôn được định danh như một công ty ngành ầm thực và nổi tiếng với các nhà hàng sushi băng chuyền [3]. Chính quyền thành phố đến giờ phút này vẫn chưa trưng ra được bằng chứng cho thấy Sakae có bất kỳ kinh nghiệm gì trong soạn lập quy hoạch phát triển đô thị, ngay cả khi dư luận nhiều lần đòi hỏi. 

Tệ hơn, việc chỉ định Liên danh lập quy hoạch thành phố cùng một lúc với việc giao cho Sakae - một trong hai bên của Liên danh - nghiên cứu đầu tư một dự án bất động sản ở Đà Nẵng (Danang Gateway với vị trí bậc nhất thành phố) không khỏi khiến dư luận lo ngại về tình trạng xung đột lợi ích (conflict of interest) [4]. Sẽ thế nào nếu Sakae tác động để quy hoạch chung thành phố làm lợi cho dự án mà Sakae đã được giao, hoặc cho các đối tác của công ty này?

Rõ ràng là chính quyền thành phố cần nghiêm túc nhìn nhận lại quyết định chỉ định thầu này khi mà hậu quả ở đây không chỉ là không tìm ra được đơn vị có năng lực tốt nhất có thể mà còn là sự mất niềm tin của người dân thành phố trước tình trạng ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’. 

Quy hoạch chung dài hạn cho thành phố là công việc hết sức quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài tới sự phát triển thành phố. Do đó, chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu bằng việc tổ chức đấu thầu quốc tế công khai Đà Nẵng mới hi vọng tìm được đơn vị tư vấn tốt nhất có thể. 

[1] http://kientrucvietnam.org.vn/da-nang-tiep-nhan-y-tuong-dong-gop-cho-du-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho-da-nang-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045/

[2] https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2587797914568419

[3] https://viettimes.vn/ve-sakae-corporate-advisory-nha-tu-van-chien-luoc-cho-da-nang-317000.html

[4] https://viettimes.vn/sakae-corporate-advisory-co-du-nang-luc-lam-nha-tu-van-chien-luoc-cho-da-nang-317348.html