You are here

Vài lời chia sẻ sau khi trả lời phỏng vấn Finanical Times về VinGroup

Vừa qua Finanical Times, một trong những thời báo kinh doanh quốc tế hàng đầu đã có một bài dài và chi tiết về tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam, VinGroup. Trong bài báo được đầu tư nhiều thời gian và công sức này có một phần phỏng vấn tôi trong tư cách một người hoạt động xã hội ở Việt Nam từng có những bài viết về VinGroup trên mạng xã hội. 

Ảnh: Chụp từ bài báo 'The rise and rise of a Vietnamese corporate empire' của nhà báo John Reed trên Financial Times ra ngày 26/6/2019.

Nếu nói rằng tôi đã không một chút băn khoăn nào khi nhận được lời đề nghị phỏng vấn của Financial Times cho bài viết này thì là không thật, sau tất cả những gì từng xảy ra.

Tuy nhiên, như những gì đã chia sẻ trong bài báo, "tôi thực lòng tin tưởng người Việt Nam xứng đáng có một đất nước tốt đẹp hơn; và để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi cần một nền báo chí tự do, chúng tôi cần tự do hiệp hội, và chúng tôi cần tự do hội họp để tiếng nói người dân được lắng nghe”.

Công bằng mà nói, VinGroup cũng đã cho ra đời những sản phẩm tốt và có sự phát triển vượt bậc. Song trên đời này có gì là hoàn hảo? Vậy nên một môi trường thông tin-báo chí minh bạch lành mạnh sẽ chẳng những tốt cho xã hội mà còn tạo động lực để những tập đoàn như VinGroup thường xuyên nhìn lại mình để phát triển hơn nữa.

Tôi cũng không nghi ngờ việc có thể VinGroup, với những việc họ đã và đang làm, cũng chỉ đang muốn tạo dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, theo cách nghĩ của họ.

Chỉ là tôi có lòng tin của riêng mình và sẽ làm mọi điều có thể vì những điều tôi tin là đúng.