You are here

Sự ngu dốt của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi vay ODA của Trung Quốc.

Ảnh của nguyenvandai

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ giao thông Nguyễn Văn Thể đã nói rằng: Trong hiệp định vay vốn ODA ký với chính phủ Trung Quốc đã qui định chính phủ Trung Quốc có quyền chỉ định tổng thầu.


Như vậy, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vay vốn ODA của Trung Quốc thì chính phủ Trung Quốc được quyền chọn tổng thầu là Cục xây dựng đường sắt số 6 Trung Quốc. Và phía Việt Nam không được quyền đưa dự án ra đấu thầu quốc tế, không được quyền can thiệp vào việc chọn tổng thầu của chính phủ Trung Quốc.

Trong khi đó các dự án giao thông vay vốn ODA của Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc,.... hay vốn đầu tư của Việt Nam thì đều được đưa ra đấu thầu quốc tế.

Đây là sự ngu dốt và hủ bại của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước đàn anh, láng giềng, đồng chí, bạn bè Trung cộng. Và điều này đã gây thiệt hại cho đất nước như thế nào?

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2009, với tổng mức đầu tư hơn 550 triệu USD (gần 8.800 tỷ đồng) từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. 

Dự án khởi công tháng 10/2011 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2014, một năm sau chính thức khai thác. Tuy nhiên, sau đó dự án lùi tiến độ vận hành đến tháng 6/2016, rồi tiếp tục lùi đến cuối năm 2016, cuối quý 2/2017. 

Sau khi được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 868 triệu USD (18.000 tỷ đồng), dự án lùi đến tháng 10/1017, rồi đến tháng 2/2018, cuối năm 2018. 

Tháng 9/2018, dự án chạy thử nghiệm và lại lùi thời gian vận hành đến tháng 4/2019. Dịp 30/4, dự án tiếp tục lỡ hẹn, lùi đến quý 2/2019.

Như vậy về thời gian thì chậm tiến độ đã hơn 5 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Về tài chính thì đã thiệt hại khoảng 318 triệu USD, chưa tiền lãi vẫn đang phải trả hàng năm mà người dân chưa được sử dụng. Chưa kể trong 10 năm qua, nạn kẹt xe do công trình xây dựng đã gây ra bao nhiêu rắc rối, bất tiện cho Nhân dân thủ đô.

Ở đây tôi phân tích thêm về lý do mà dự án bị đội vốn hơn 300 triệu USD. Chúng ta đều biết mức độ tham nhũng ở Trung Quốc khủng khiếp như thế nào. Cục xây dựng đường sắt số 6 của Trung Quốc được chỉ định tổng thầu không phải là đơn giản, họ phải hối lộ cả trăm triệu USD cho các quan chức chính phủ Trung Quốc. Mặc dù được chính phủ Trung Quốc chống lưng, nhưng khi sang Việt Nam họ cũng phải hối lộ hàng chục triệu USD cho các quan chức thành phố Hà Nội, Tổng cục đường sắt, Bộ giao thông,....

Như vậy, Nhân dân Việt Nam phải trả tiền cho cả bọn quan chức cộng sản hủ bại và xấu xa của chính quyền Trung Quốc và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Ở đây, tôi chưa nói đến việc để được Trung cộng cho vay tiền thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ Trung cộng ở nhiều lĩnh vực khác.

Công trình đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa đưa vào vận hành thương mại, nhưng không khó để cho mọi người dân Việt Nam có thể nhận biết trước được là chất lượng sẽ kém và không đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi sử dụng.

Bởi ở phần trên, tôi chỉ mới nói về phần đưa hối lộ của Tổng thầu Trung Quốc đã làm cho công trình đội vốn và chất lượng công trình suy giảm. Khi các công ty xây dựng của Việt Nam muốn được trở thành nhà thầu phụ thì họ cũng phải hối lộ cho Ban quản lý của Tổng thầu Trung Quốc và cả các quan chức ngành đường sắt, Bộ giao thông và chính quyền Hà Nội.

Tham nhũng chồng lên tham nhũng thì thử hỏi làm sao mà công trình không đội vốn và làm sao mà đảm bảo chất lượng công trình?!