You are here

Dương Nội kết nghĩa Đồng Tâm

Kỷ niệm 2 năm biến cố Đồng Tâm, đoàn nông dân giữ đất Dương Nội do cô Cấn Thị Thêu dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm.

Hai bên nhân dịp này đã kết nghĩa với nhau vì một mục tiêu chung, trước là giữ đất cho cộng đồng mình trước sự tham lam của các nhóm lợi ích, sau là giành lại quyền đất đai cho mỗi người dân từ các cấu kết quyền-tiền vốn đang độc chiếm đất đai bằng lệnh bài ‘sở hữu toàn dân’ ban bởi Hiến pháp và sẵn sàng cướp đoạt từ tay dân lành bằng thượng phương bảo kiếm ‘thu hồi đất’ cấp bởi Điều 62 Luật Đất đai hiện hành. [1]

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ vừa chính thức lùi thời hạn sửa Luật Đất đai [2], đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều phận người Việt màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm như lâu nay, và rất nhiều người khác phải tiếp tục quằn quại trong uất ức cuộc đời do chứng kiến ruộng đất mồ hôi xương máu của mình bị quan quyền cưỡng đoạt bằng con dấu và chữ ký, mà kỳ thực là dùi cui và súng đạn.

Nhưng, như bạn thấy đó trong bức ảnh bên dưới, mặc cho áp chế của cường quyền, mặc cho bạo ngược của súng đạn, một khi dám cùng nhau đứng thẳng như người Đồng Tâm, chắc chắn hoa vẫn sẽ đơm, trái vẫn sẽ kết trên đất của mình.

Đúng vậy, trên đất-của-mình.

Ảnh: Dân làng Đồng Tâm và Dương Nội trên đất Đồng Sênh một chiều tháng 4/2019, hai năm sau biến cố Đồng Tâm. Nguồn: FB Công Lê Đình, con trai cụ Kình.

---

[1] https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/luat-dat-dai-co-ke-ho-nhom-loi-ich-thau-tom-dat-dai-805855.vov

[2]http://vneconomy.vn/chinh-phu-xin-lui-thoi-han-sua-luat-dat-dai-20190410100121154.htm?fbclid=IwAR1OST1wL8700BLJP7RYOHBZtZQVKFQiWZaoZfUkTlyr110GuyXqHPEY4CQ