You are here

Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp đã vi phạm điều 356 Bộ luật hình sự

Ảnh của nguyenvandai

Vụ việc Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp làm công văn với nội dung gian dối, trái sự thật gửi các cơ quan đang quản lý và sử dụng sân bay Nội Bài để cho xe công vào tận cầu thang máy bay để đón vợ Trần Tuấn Anh là không chỉ vi phạm đạo đức công vụ mà còn vi phạm điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

“Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.”

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn và đã sử dụng chức vụ, quyền hạn đó một cách trái phép nhằm mục đích vụ lợi. Hành vị đó gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện được hành vi gây thiệt hại.

Trong vụ việc cụ thể này thì Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại về tài sản khi sử lái xe, xe công và một số cán bộ vào việc đón vợ tại cấu thang máy bay. Mức độ thiệt hại về giá trị tài sản là bao nhiêu thì phải do một cơ quan điều tra xác định.

Thứ hai là việc làm của Trần Tuấn Anh và thuộc cấp còn gây thiệt khác đến lợi ích của nhà nước mà cụ thể là Bộ công thương bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ trong những ngày qua đã làm suy giảm uy tín của Bộ công thương.

Thứ ba, việc các tiếp viên hang không đã đối xử không bình đẳng với các hành khách đi máy bay chuyến VN262 ngày 4.1.2019 đã gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ tư, Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp có sự phối hợp hành động của nhiều người trong việc làm công văn, phân công đưa đón,… như vậy là phạm tội có tổ chức.

Kết luận: Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp đã vi phạm khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự và có thể bị kết án tới 10 năm tù và bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định đến 5 năm.

Việc làm của Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp không chỉ là coi thường pháp luật mà còn coi thường Nhân dân và các cơ quan truyền thông báo chí.

Sau nhiều ngày im lặng, ngày 8.1.2019, Trần Tuấn Anh với tư cách cá nhân viết thư thông qua các cơ quan truyền thông để xin lỗi.

Đây không phải là việc vi phạm đạo đức công vụ mà có thể xin lỗi là xong. Đây là vi phạm pháp luật hình sự.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải phải bị xử lý. Đó là công bằng và công lý mà Nhân dân đòi hỏi.