You are here

CHO PHÉP TRIỂN KHAI DỰ ÁN LẤN SÔNG HÀN CỦA SUNGROUP: CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG LÀM TRÁI LUẬT (P.2)

Trong phần trước (xem trong link bên dưới) tôi đã phân tích sai sót nghiêm trọng của chính quyền Đà Nẵng khi cho phép SunGroup triển khai dự án lấn sông trong lúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của dự án này đã quá hạn tới 1 năm, và theo Luật Bảo vệ Môi trường 2014 thì bắt buộc phải làm lại trước khi triển khai dự án. Dấu hiệu cố ý làm trái rất rõ ràng. [1]

Tiếp theo xin chỉ ra chính quyền Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật về đất đai ra sao.

Dự án này trước khi chuyển nhượng cho SunGroup có tên Olalani Riverside Towers được Đà Nẵng giao cho công ty Mỹ Phát giai đoạn 2008-2009, tính tới nay đã 10 năm. [2]

Theo Luật Đất đai (trước đây 2003 lẫn hiện hành 2013) đều quy định thời hạn tối đa tính cả gia hạn để thực hiện dự án là 3 năm (theo mốc triển khai) hoặc 4 năm (theo mốc hoàn thành). Nghĩa là có tính theo cách nào thì dự án lấn sông này của SunGroup cũng đã vi phạm pháp luật về đất đai và PHẢI BỊ THU HỒI (Điều 64, Luật Đất đai 2003 & 2013). [3]

Thực tế là tháng 10 vừa qua HĐND Đà Nẵng, theo tờ trình của UBND, cũng với lý do CHẬM TRIỂN KHAI, đã thu hồi 16 dự án nhằm mở rộng không gian công cộng cho người dân. [4]

Không hiểu vì lý do gì UBND Đà Nẵng nhất bên trọng nhất bên khinh không đưa dự án lấn sông của SunGroup vào danh sách thu hồi?

Bên cạnh nhu cầu cấp thiết về công viên ven sông cho cộng đồng thành phố triệu dân, trận lụt vừa qua cũng cho thấy tai hại của các dự án lấp sông, phân lô bán nền nghiêm trọng như thế nào. Nhìn gương tày liếp các lãnh đạo nhiệm kỳ trước kéo nhau vào nhà đá, tôi thành thực khuyên chính quyền thành phố hãy nhanh chóng thu hồi dự án vừa sai trái về pháp lý, vừa chiếm dụng không gian của cộng đồng, lại vừa xâm phạm nghiêm trọng vào tự nhiên này.

---
[1] CHO PHÉP TRIỂN KHAI DỰ ÁN LẤN SÔNG HÀN CỦA SUNGROUP: CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG LÀM TRÁI LUẬT (P.1)
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2461888287159383

[2]https://cafeland.vn/quy-hoach/dat-vang-bo-hoang-14118.html?fbclid=IwAR0Y...

[3]http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=lu%E1%BA%...
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19419&Keyword=LU%E1%BA%...

[4] http://cafef.vn/da-nang-du-kien-thu-hoi-dat-nhieu-du-an-cham-trien-khai-...