You are here

NHẤT THỂ HÓA: MÓN NỢ NHÂN ĐÔI CỦA ÔNG TRỌNG

Hội nghị Trung ương 8 đang họp, ngoài việc quyết định nhất thể hóa, còn dự kiến đưa ra một quy định về vấn đề NÊU GƯƠNG của cán bộ cao cấp.

Điểm cốt lõi của quy định này là: "Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu." Nhằm cho thấy sự cần thiết của quy định này, Tổng Bí thư, trong phát biểu khai mạc Hội nghị của mình, đã cảnh báo tình trạng không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt "nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít." [1]

Thế nhưng, trớ trêu thay, chính TBT tới giờ lại chưa gương mẫu trong việc thực hiện quy định CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN theo đúng yêu cầu của Quyết định 99 Ban Bí thư dù đã TRÒN 1 NĂM kể từ khi Quyết định này được ban hành. [2]

Mà cũng khó có thể cho rằng TBT vô tình quên được, bởi lẽ hồi tháng 5 vừa rồi hàng chục đảng viên lão thành cách mạng, tướng lĩnh, nhân sĩ trí thức đã có thư kêu gọi TBT nêu gương làm đúng Quyết định 99. Song chẳng hiểu sao tới giờ TBT vẫn chưa có bất kỳ động thái gì.

Giờ thì TBT sẽ kiêm Chủ tịch nước, nghĩa là chức vụ đã nhân hai. Mà chức vụ đã nhân hai thì với tinh thần chỉ đạo nêu trên món nợ công khai tài sản của TBT hẳn phải nhân đôi.

Với riêng những ai kỳ vọng động thái nhất thể hóa này sẽ mở đường cho cải cách thể chế và thúc đẩy công cuộc chống tham nhũng thì càng cần phải thúc giục vị TBT kiêm Chủ tịch nước nêu gương, bởi lẽ công khai minh bạch luôn nằm ở trung tâm của mọi thể chế hiện đại cũng như mọi chương trình chống tham nhũng hiệu quả.

---
[1] https://thanhnien.vn/chinh-tri/chuc-vu-cang-cao-cang-phai-guong-mau-1009638.html
https://dantri.com.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-8-20181002153911863.htm

[2] NHIỀU ĐẢNG VIÊN YÊU CẦU TỔNG BÍ THƯ LÀM GƯƠNG CÔNG KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN TRƯỚC THỀM HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2138315182850030