You are here

Công Chúng Luôn Là Những Vị Quan Toà Sáng Suốt!

Ảnh của nguyenvandai

Công Chúng Luôn Là Những Vị Quan Toà Sáng Suốt!

Trong một tổ chức đảng hay hội, mọi vấn đề tranh chấp hay bất đồng nội bộ thì các thành viên đều mong muốn giải quyết, xử lý nội bộ. Nhưng đôi khi mong muốn đó không thể thực hiện được.

Vậy phải làm thế nào?

Trong thời đại công nghệ 4.0 với internet và mạng xã hội sẽ giúp cho các tổ chức Hội đưa vấn đề của mình ra trước công chúng để công chúng cho ý kiến giúp. Quan điểm được đa số công chúng ủng hộ sẽ giúp cho Hội giải quyết được vấn đề gây tranh cãi.

Quan điểm của đa số công chúng sẽ luôn là sáng suốt và mang tính định hướng. Nếu người nào đi ngược chiều với đa số công chúng thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thậm trí còn sẽ bị công chúng lên án.

Trong hơn một năm qua, Hội Anh Em Dân Chủ(gọi tắt là Hội) đã bị nhà cầm quyền cộng sản VN đàn áp khốc liệt. Toàn bộ Ban lãnh đạo đã bị bắt giữ và cầm tù. Mục đích của nhà cầm quyền CSVN là không cho Hội phục hồi lại hoạt động. Không cho Hội có Ban lãnh đạo để hướng dẫn và lãnh đạo Hội khôi phục và phát triển. Từ đó Hội sẽ tan giã và giải thể.

Nhưng Đấng Tối cao không cho nhà cầm quyền CSVN được thoả mãn điều đó. Luật sư Nguyễn Văn Đài, sáng lập viên và là cựu Phó CT của Hội đã thoát khỏi nhà tù và tị nạn chính trị tại CHLB Đức. Điều này sẽ giúp cho Hội tiến hành bầu lại Ban Chủ tịch và khôi phục lại tổ chức, hoạt động của Hội ở trong nước.

Một điều đáng tiếc, là có một vài thành viên thiểu số ra sức chống phá, cản trở việc tiến hành Đại hội bất thường để bầu lại Ban Chủ tịch và sửa đổi lại Điều lệ, Qui chế cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Những lý do mà họ đưa ra như: Ban Chủ tịch đang ở trong tù chưa hết nhiệm kỳ; Yêu cầu phải tiến hành Đại hội từ các vùng miền ở trong nước, trong khi không thể tiến hành do nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách bắt giữ, sách nhiễu các thành viên; họ yêu cầu toàn bộ Ban Chủ tịch phải ở trong nước, trong khi mọi thành viên trong nước đã rút vào hoạt động bí mật, không ai muốn ra tranh cử và họ uỷ thác cho Ban Chủ tịch mới ở hải ngoại; Họ lập luận Ban Chủ tich ở hải ngoại thì sẽ thành Hội lưu vong, lập luận này không đúng bởi đa số các thành viên đều đang ở và hoạt động trong nước. Nên không thể nói là Hội lưu vong được. Đồng thời mọi hoạt động của Ban Chủ tịch ở hải ngoại đều nhằm ủng hộ cho các thành viên ở trong nước.

Chúng tôi buộc phải đưa vấn đề tranh chấp nội bộ của mình ra trước công chúng. Mong Quí Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy tham gia góp ý giúp chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng không để cho những thành viên không đạt được mục đích của họ nói sau lưng chúng tôi là không dân chủ trong việc tiến hành Đại hội bất thường và bầu cử.

Thay mặt Hội, tôi xin chân thành cảm ơn Quí Đồng bào ở trong và ngoài nước đã giúp đỡ và ủng hộ Hội trong những năm qua. Hội AEDC sẽ tích cực tham gia đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Sáng lập viên

Luật sư Nguyễn Văn Đài