You are here

HOÃN THÔNG QUA LUẬT ĐẶC KHU: THẮNG LỢI CỦA DÂN

Vậy là sáng nay đã có thông báo chính thức về việc hoãn thông qua Luật Đặc khu. Chính phủ đã phải gửi một công văn lúc 3h sáng đề nghị hoãn việc này, trong một diễn biến đầy bất ngờ.

Chẳng phải vì lý do kỹ thuật, cũng không phải bởi sai sót quy trình.

Mà là, một tuần sôi sục khí thế cả trên mạng lẫn ngoài đời thực của người dân về chuyện đặc khu đã gửi đến những người nắm quyền một thông điệp không thể rõ ràng hơn:

Hậu quả chính trị của việc thông qua luật này là cực kỳ nghiêm trọng, tới mức không một cá nhân nào, quyền lực tới đâu trong hệ thống có thể kham nổi.

Vậy nên, mặc cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết cả năm trước, mặc cho bà Chủ tịch Quốc Hội bảo là ‘phải bàn cho ra luật’, một khi dân đã đồng lòng nói Không, và sẵn sàng hành động cho lựa chọn của mình, thì chính quyền buộc phải nghe theo.

Bằng không thì tất cả những danh xưng, tước hiệu, những cá nhân, tổ chức kể trên sẽ bị biến thành bọt biển của lịch sử, không hơn không kém.

Những người nắm quyền cần lưu ý điểm này trước khi trình lại dự luật vào tháng 10 năm nay theo dự định của họ.