You are here

GỬI BOT CAI LẬY VÀ NHÀ NƯỚC "BOT"

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tại sao tao lại phải trả tiền? 
Không mua, không bán... cũng chưa điên
Chúng mày chặn đường rồi trấn lột
Bay cậy dân tao đã quá hiền?

Xin thưa, giun xéo lắm cũng quằn
Trăm thứ đổ đầu mỗi thằng dân
Bán hết, vay thêm cho đảng phá
"BOT trước - sân sau" đảng chia phần

Cai Lậy dẫn đầu bước tiên phong
Lòng dân như sóng, giục muôn lòng
Biên Hòa, Cầu Giẽ... và muôn nẻo
Đang bị cướp ngày! Có biết không?

Ai cho bay đưa đám xanh, vàng
Bảo vệ cho loài dạ sói lang?
Đứng chặn ngang đường, ngang nhiên cướp
Chó bầy sẽ dọa được dân chăng?

Vàng, đỏ, côn đồ... cũng thế thôi
Nhúng dân trong chảo nước đang sôi
Nếu dân đoàn kết cùng nhau nhảy
Thì nhà nước BOT mặc sức trôi

Ngày 3/12/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh